Триває друк

2019 №11 (05) DOI of Article
10.15407/as2019.11.06
2019 №11 (07)


Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2019, с.40-45

Моделювання технології наплавлення зносостійкого шару змінного хімічного складу

В.П. Іванов, Л.К. Лещинський, С.В. Щербаков


ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України. 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: ivanov_v_p@pstu.edu

Показано, що характер змінення хімічного складу шва (наплавленого металу) визначається законом управління об’ємної швидкістю подачі легуючого електрода, який отримано шляхом математичного моделювання впливу технології наплавлення на процес легування зварювальної ванни. Встановлено, що високий градієнт зміни хімічного складу по довжині шва забезпечується дискретним зміненням об’ємної швидкості подачі легуючого електрода. При прямокутній формі імпульсу подачі електрода розподіл легуючих елементів в металі шва є несиметричний на стадії зростання і зниження концентрації, що проявляється в більшій мірі зі збільшенням об’єму зварювальної ванни. Представлено підтверджені експериментом результати розрахунку, які свідчать, що трапецеїдальна форма імпульсу дозволяє зменшити несиметричність зміни складу. Виявлено, що при імпульсній подачі легуючого електрода за законом синусоїди можна змінювати характер і градієнт розподілу легуючих елементів в шві. Визначено умови формування наплавленого шару змінного складу і твердості по довжині бочки прокатного валка безперервно-заготовочного стану. Бібліогр.12, табл. 1, рис. 7.
Ключові слова: математичне моделювання, зварювальна ванна, наплавлений метал, змінний хімічний склад, легуючий електрод, форма імпульсу подачі, прокатний валок, змінна твердість по довжині бочки

Надійшла до редакції 11.07.2019
Підписано до друку 20.11.2019

Список літератури

1. Перемитько В.В., Панфилов А.И. (2017) Дуговая наплавка слоев переменного химического состава и различной твёрдости. Автоматическая сварка, 7, 48–52.
2. Shebanits E.N., Omelyanenko N.I., Kurakin Yu.N. et al. (2012) Improving the fracture toughness and wear resistance of hard-faced hot-rolling-mill rolls. Metallurgist, 56, 7–8, 613–617.
3. Лещинський Л.К., Матвiєнко В.М., Мазур В.О. (2017) Спосiб виготовлення ролика машини безперервного лиття заготовок. Україна, Пат. 119373.
4. Рябцев И.А., Сенченков И.К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Экотехнологiя.
5. Bennett A.P. (1972) Prediction and control of composition profiles in graded transition joints. Metals and Materials, 3/4, 146–149.
6. Лещинский Л.К., Литвин Н.Н., Иванов С.Г. и др. (1983) Методика расчета процесса легирования швов переменного химического состава. Автоматическая сварка, 11, 27–29.
7. Гулаков С.В., Носовский Б.И. (2005) Наплавка рабочего слоя с регламентированным распределением свойств. Мариуполь, Новый мир.
8. Лещинський Л.К., Iванов В.П. (2018) Спосiб наплавлення шару змiнного хiмiчного складу. Україна, Пат. 124035.
9. Лебедев В.А. (2007) Зависимость между скоростями импульсной подачи проволоки и ее плавления при сварке с короткими замыканиями. Автоматическая сварка, 4, 19–22.
10. Ivanov V., Lavrova E. (2014) Improving the Efficiency of Strip Cladding by the Control of Electrode Metal Transfer. Applied Mechanics and Materials. Trans. Tech. Publications, 682. Switzerland, 266–269.
11. Щетинин С.В., Щетинина В.И., Степнов К.К. и др. (2010) Повышение трещиностойкости бандажированных опорных валков. Захист металургiйних машин вiд поломок. Зб. наук. праць. ПДТУ, Марiуполь, 12, 226–230.
12. Лещинський Л.К., Степнов К.К., Матвiєнко В.М. (2014) Спосiб виготовлення прокатних валкiв. Україна, Пат. 92559.