Триває друк

2020 №11 (04) DOI of Article
10.37434/as2020.11.05
2020 №11 (06)


Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2020, с. 27-31

Розробка технології відновлення ущільнюючого елементу сектору соплових лопаток з важкозварюваного нікелевого жароміцного сплаву типу ЖС6 мікроплазмовим порошковим наплавленням

К.А. Ющенко, О.В. Яровицин, О.О. Наконечний, І.Р. Волосатов, О.О. Фомакін, Г.Д. Хрущов


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Для забезпечення технологічної міцності при відновленні бокового ущільнюючого елементу сектору соплових лопаток зі сплаву ЖС6К з необхідним об’ємом наплавлення 7…13 см3 обрано менш жароміцний матеріал з достатньою деформаційною здатністю. При мікроплазмовому порошковому наплавленні він характеризується наступним рівнем показників короткочасної міцності відносно наплавленого металу ЖС6К: при 20 оС ‒ 0,7…0,8; при 1000 оС ‒ 0,5…0,55. Порівняно з відомими технологічними рішеннями на основі присадних матеріалів типу ІN625 це дозволило підвищити рівень жароміцності наплавленого металу при 1000 °С практично у 2 рази при ефективному обмеженні високотемпературної пластичності ε1000 °С ≤ 1,0…1,5 %. На основі наведених матеріалознавчих досліджень в ІЕЗ ім. Є.О. Патона розроблена нова ремонтна технологія мікроплазмового порошкового наплавлення, що успішно пройшла дослідно-практичну перевірку на ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор». Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: нікелевий жароміцний сплав ЖС6К, мікроплазмове порошкове наплавлення об’ємом 7…13 см3, деформаційна здатність, технологічна міцність, показники короткочасної міцності, ремонтна технологія


Надійшла до редакції 07.10.2020

Список літератури

1. Карпинос Б.С., Коровин А.В., Лобунько А.П., Ведищева М.Ю. (2014) Эксплуатационные повреждения турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажной камерой сгорания. Вестник двигателестроения, 1, 18‒24.
2. Ющенко К.А., Яровицын А.В. (2012) Совершенствование технологии восстановления верхней бандажной полки рабочих лопаток авиационного ГТД. Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій споруд та машин». Збірник наукових статей. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, сс. 506‒509.
3. Жеманюк П.Д., Петрик И.А., Чигилейчик С.Л. (2015) Опыт внедрения восстановительной микроплазменной порошковой наплавки при ремонте лопаток турбин высокого давления в условиях серийного производства. Автоматическая сварка, 8, 43‒46.
4. Ющенко К.А., Яровицын А.В., Фомакин А.А. и др. (2016) Разработка технологии микроплазменной порошковой наплавки сплава ЖС32 для восстановления газоохлаждаемых рабочих лопаток авиационнoй турбины высокого давления. Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій споруд та машин». Збірник наукових статей. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, сс. 696‒701.
5. Неруш С.В., Ермолаев А.С., Рогалев А.М., Василенко С.А. (2016) Исследование технологии восстановления торца пера рабочей лопатки первой ступени турбины высокого давления (ТВД) из сплава ЖС32-ВИ методом лазерно-порошковой наплавки с применением металлического порошка сплава ЖС32-ВИ, изготовленного методом атомизации. Электронный научный журнал «Труды ВИАМ», 8, 44, 24‒34. DOI: https://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2016-0-8-4-4
6. Ющенко К.А., Яровицын А.В., Червяков Н.О. (2017) Влияние энергетических показателей режимов на склонность к образованию трещин при микроплазменной порошковой наплавке никелевого сплава ЖС32. Автоматическая сварка, 2, 3‒7. DOI: https://doi.org/10.15407/as2017.02.01
7. Ющенко К. А., Звягінцева Г. В., Яровицин О. В. та ін. (2019) Нові підходи в оцінці механічних характеристик та мікроструктури відновлених деталей ГТД із нікелевих жароміцних сплавів. Металофізика та новітні технології, 10, 41, 1345‒1364. DOI: https:// doi.org //10.15407/mfint.41.10.1345
8. Єрмолаєв Г.В, Квасницький В.В., Квасницький В.Ф. та ін. (2015) Паяння матеріалів. Підручник. Хорунов В.Ф. і Квасницький В.Ф. (редактори). Миколаїв. НУК.
9. Ющенко К.А., Яровицын А.В., Червяков Н.О. и др. (2019) Оценка кратковременных механических свойств соединения трудносвариваемых никелевых жаропрочных сплавов типа ЖС6. Автоматическая сварка, 7, 38‒45. DOI: https://doi.org/10.15407/as2019.07.07
10. Кишкин С.Т. (2006) Создание, исследование и применение жаропрочных сплавов. Избранные труды. Москва, Наука.

Реклама в цьому номері: