Триває друк

2021 №11 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.11.05
2021 №11 (06)


Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2021, с. 28-34

Порівняння процесів електрошлакового зварювання при підключенні електричного живлення за моно- та біфілярною схемами

Ю.М. Ланкін, В.Г. Соловйов, В.Г. Тюкалов, І.Ю. Романова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Електрошлакове зварювання (ЕШЗ) дротяними електродами з біфілярною схемою підключення живлення в даний час не застосовується. Є усі підстави вважати, що така схема підключення має навіть більше переваг перед канонічною двохелектродною ЕШЗ. Тому потрібні додаткові спеціальні дослідження процесу біфілярної ЕШЗ. Наведено порівняння процесу електрошлакового зварювання при підключенні електричного живлення за канонічною двохелектродною схемою та біфілярною схемою зі зрівняльним дротом і подвоєнням вторинної напруги. Наведено результати порівняння обох схем ЕШЗ за енергетичними витратами; досліджено закономірності тепловиділення в шлаковій ванні при зміні її геометричних параметрів, координат місць і величини заглиблення електродів, величини прикладеної до електродів напруги та швидкості подання електрода. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: електрошлакове зварювання, біфілярна схема, шлакова ванна, металева ванна, електропровідність


Надійшла до редакції 13.09.2021

Список літератури

1. Медовар Б.И., Ступак Л.М., Бойко Г.А. и др. (1976) Электрошлаковые печи. Патон Б.Е. и Медовар Б.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
2. Jing, Xie (2008) Structure advantage of a 5-t double pole series circuit electroslag furnace. Heavy Casting and Forging, 5(3), 43–45. (In Chinese).
3. Xi-min, Zang, Tian-yu, Qiu, Xin, Deng et al. (2015) Industrial test of a 6-m long bearing steel ingot by electroslag remelting withdrawing process. China Foundry, 12(3), 202–207.
4. Tezuka, M., Yamamoto, S., Takahashi, F. et al. (2014) Internal quality of 2150 mm-diameter ingot manufactured using new 150-ton ESR furnace. Proceedings of the 19th International Forgemasters Meeting (IFM). Tokyo (Japan), 29.09–03.10, pp. 90–94.
5. Son, I., Lee, W., Sim, Kw. et al. (2014) Installation of 150-ton new ESR facility and production of 120-ton ESR ingot for 12Cr HIP rotor forgings. Ibid, Tokyo (Japan), 29.09–03.10, pp. 333–337.
6. Kubin, M., Scheriau, A., Knabl, M. et al. (2013) Operational experience of large sized ESR plants and attainable quality of ESR ingots with diameter of up to 2600 mm. Proceedings of the International Symposium on Liquid Metal Processing & Casting (LMPC). Austin (Texas, USA), 22–25 September, pp. 57–64.
7. Ланкин Ю.Н., Москаленко А.А., Тюкалов В.Г. и др. (2008) Применение электрошлаковой сварки в строительстве и при ремонте металлургических агрегатов. Сварщик, 1, 6–9.
8. Гухман А.А. (1973) Введение в теорию подобия. 2-е изд. Москва, Высш. шк.
9. Сорокин В.Г., Волосникова А.В., Вяткин С.А. и др. (1989) Марочник сталей и сплавов. Сорокин В.Г. (ред.). Москва, Машиностроение.

Реклама в цьому номері: