Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №11 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.11.06
2021 №11 (07)

Автоматичне зварювання 2021 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2021, с. 35-39

Дослідження причин появи дефектів в зварних стиках трамвайних рейок, виконаних термітним зварюванням

Е. Турик1, І.О. Рябцев2, М. Ломозік1, К. Красновський1
1Дослідницька мережа Лукасевич – Інститут зварювання, 44-100, м. Глівіце, вул. Бл. Чеслава 16-18, Польща. Е-mail: is@is.gliwice.pl
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Представлені результати досліджень причин втомного руйнування стиків рейок двох нових трамвайних колій, виконаних термітним зварюванням двома організаціями. Проведено контрольний аналіз хімічного складу і механічних властивостей матеріалу рейок; аналіз хімічного складу швів; макро- та мікроскопічні дослідження зварного шва, ЗТВ і основного металу; дослідження твердості в цих зонах. Встановлено, що потенційною причиною появи тріщин є скупчення пор і поодинокі мікротріщини в металі зварних швів. Визначено порушення технологічного процесу термітного зварювання трамвайних рейок, що призводять до утворення цих дефектів. Виявлені дефекти є результатом наступних факторів, повʼязаних з невиконанням вимог стандарту по термітному зварюванню трамвайних рейок і системи забезпечення якості зварювальних робіт: порушеннями технології зварювання і недостатнім контролем на відповідних етапах виробничого процесу. Бібліогр. 12, рис. 7.
Ключові слова: термітне зварювання, трамвайні рейки, втомні тріщини, пористість, мікротріщини, система забезпечення якості


Надійшла до редакції 16.09.2021

Список літератури

1. PN-EN 16771:2017-01 Railway applications – Infrastructure – Aluminothermic welding of grooved rails.
2. PN-EN 14730-1:2017-06 Railway applications – Track – Aluminothermic welding of rails. Part 1: Approval of welding processes.
3. ДСТУ EN ІSO 3834-2:2019 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості.
4. PN-EN 14811:2019-06 Railway applications. Track. Special purpose rail. Grooved rails and associated construction profiles.
5. Lawrence F.V., Chen Y-R., Cyre J.P. Improving the fatigue resistance of thermite railroad rail weldments. http://fcp. mechse.illinois.edu/files/2014/07/Lawrence-presentation.pdf
6. Thermit SRZ/SRZ L50/SRE welding process for grooved rails. https://www.elektro-thermit.de/fileadmin/et/user_upload/ PDF/Produktbrosch%C3%BCren/SRZ_SRE_DEF.pdf
7. ДСТУ EN 10204:2017 Вироби металеві. Види документів контролю.
8. PN-EN 14730-2:2006 Railway applications – Track – Aluminothermic welding of rails. Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds.
9. (2010) Code of Practice for the THERMIT – Quick Welding Procedure SoWoS. Elektro-Thermit GmbH & Co KG.
10. (2019) Instrukcja spawania szyn termitem Id-5. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
11. Code of Practice for the THERMIT – Quick Welding Procedure SkV. Elektro-Thermit GmbH & Co KG, 2010. https://www.thermit.com.au/media-centre/technicalinformation/ PI_8.5.1-296_TA_TS-Code-of-Practice-SkVElite-Welding-Procedure.pdf.
12. Электро-Термит. Технология алюминотермитной сварки рельсов с коротким временем подогрева (SkV, SkV-L 50, SkV-L 75). https://docplayer.com/27763010-Elektro-termittehnologiya-alyuminotermitnoy-svarki-relsov-s-korotkimvremenem-podogreva-skv-skv-l-50-skv-l-75.html.

Реклама в цьому номері: