Печать

ЖУРНАЛ Автоматическая сварка

(«Automatic Welding» - англ., «Автоматическая сварка» - рус.)

DOI of Journal
10.15407/as


Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал

Публікується 12 разів на рік з 1948 року українською та російською мовами

Головний редактор академік НАН України Борис Євгенович Патон

Засновники:

Видавець:


ISSN 0005-111X

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 4788 від 09.01.2001
Статті подаються українською або англійською мовами у форматі *.doc.

Журнал публікує результати досліджень у таких галузях:
Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України затвердженого Міністерством освіти і науки України

Журнал представлений:


Журнал «Автоматичне зварювання» виходить друком англійською мовою під заголовком «The Paton Welding Journal». Назад