Триває друк

2020 №11 (01) DOI of Article
10.37434/as2020.11.02
2020 №11 (03)


Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2020, с. 9-13

Характер розподілу неметалевих включень в структурних складових металу зварних швів при дугових методах зварювання

В. В. Головко
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

З метою експертної оцінки службових властивостей зварних з‘єднань на сьогодні розроблена велика кількість комп‘ютеризованих програм для прогнозування структурного складу металу зварних швів та їх механічних властивостей. Зазвичай такі програми побудовані на базі багатофакторного аналізу процесів, які відбуваються в зварювальній дузі, термодинаміки та кінетики процесів в зварювальній ванні. Слід відзначити, що при аналізі реакцій кристалізації та перекристалізації в металі швів в таких програмах не враховують, як правило, характер розподілу неметалевих включень в структурних складових. Існує багато досліджень, які показують помітний вплив включень в залежності від того будуть вони присутні на границях чи в тілі зерен. Показана необхідність враховувати при формуванні числових моделей вірогідність знаходження неметалевих включень в тілі структурних зерен або на їх границях, що дозволить підвищити відповідність прогнозованих даних експериментальним результатам визначення механічних характеристик металу зварних швів. Бібліогр. 5, рис. 5.
Ключові слова: металознавство, низьколеговані сталі, зварні шви, мікроструктура, числове моделювання, неметалеві включення


Надійшла до редакції 19.10.2020

Список літератури

1. Sarma, D.S., Karasev, A.V., Jönsson, P.G. (2009) On the Role of Non-metallic Inclusions in the Nucleation of Acicular Ferrite in Steels. ISIJ International, 49, 7, 1063–1074.
2. Cortés, V.H.V., Guerrero, G.A., Granados, I.M. et al. (2019) Effect of Retained Austenite and Non-Metallic Inclusions on the Mechanical Properties of Resistance Spot Welding Nuggets of Low-Alloy TRIP Steels. Metals, 9, 9, 1064; DOI:10.3390/met9101064.
3. Ignatova, A., Ignatov, M. (2015) The Measurement of Hardness and Elastic Modulus of non-Metallic Inclusions in Steely Welding Joints. TEM J., 4, 3, 314–318.
4. Пименов А. В. (2015) О влиянии неметаллических включений на вязкость низколегированного металла шва при низких температурах. Вопросы материаловедения, 1, 81, 108–110.
5. Карташов М. Ф., Игнатова А. М., Федосеева Е. М., Игнатов М. Н. (2014) Характеристика неметаллических включений в сварных соединениях нефтегазовых трубопроводов. Нефтегазовое дело: электронный научный журнал, 2, 80–94.

Реклама в цьому номері: