Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2020 №11 (08) DOI of Article
10.37434/as2020.11.01
2020 №11 (02)

Автоматичне зварювання 2020 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2020, с. 3-8

Вплив складу наплавленого металу та термодеформаційного циклу наплавлення на стійкість з`єднань колісних сталей з дисперсійним нітридним та твердорозчинним зміцненням до утворення холодних тріщин

В. Д. Позняков, О. А. Гайворонський, А. В. Клапатюк, А. М. Денисенко, С. В. Шмигельський


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Сучасні тенденції розвитку залізничного транспорту збільшують навантаження на вісь та швидкості руху вантажних потягів. Актуальне завдання – створення технологій виробництва і відновлення залізничних коліс, що забезпечують подовження їх ресурсу в різних умовах експлуатації. Для рішення поставленої задачі необхідно вивчити вплив різних факторів на технологічну та експлуатаційну міцність зварних з`єднань колісних сталей з дисперсійним нітридним і твердорозчинним зміцненням та розробити технологію відновлення плавленням профілю кочення цільнокатаних коліс вантажних вагонів, що забезпечить подовження їх ресурсу в різних умовах експлуатації. Встановлено, що на зміну опірності уповільненому руйнуванню металу ЗТВ колісних сталей з дисперсійним нітридним та твердорозчинним зміцненням суттєво впливає вміст вуглецю в сталі та швидкість охолодження в процесі зварювання. Дифузійний водень, який знаходиться в наплавленому металі, потрапляючи в ЗТВ, суттєво знижує його опірність уповільненому руйнуванню. В новій колісній сталі вміст вуглецю не повинен перевищувати 0,55 %. За інших умов забезпечити при наплавленні нових залізничних коліс належний рівень опірності з`єднань утворенню холодних тріщин буде неможливо. Бібліогр. 11, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: дугове наплавлення, колісна сталь з дисперсійним нітридним та твердорозчинним зміцненням, зона термічного впливу, структура, швидкість охолодження, дифузійний водень, холодні тріщини


Надійшла до редакції 02.11.2020

Список літератури

1. Узлов И. Г. Прогрессивные процессы производства и качество железнодорожных колес. Сталь, 5, 69–72.
2. Железнодорожные колеса и бандажи KLW (Интерпайп НТЗ Украина). www.interpipe.biz.
3. Узлов И. Г., Бабаченко А. И., Дементьева Ж. А. (2005) Влияние микролегирования стали на вязкость разрушения железнодорожных колес. Металлургия и горнорудная промышленность, 5, 46–47.
4. Бабаченко А. И., Литвиненко П. Л., Кныш А. В. и др. (2011) Совершенствование химического состава стали для железнодорожных колес, обеспечивающего повышение их стойкости к образованию дефектов на поверхности катания. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. Сб. науч. тр. ІЧМ НАН Украины, 23, сс. 226–233.
5. Иванов Б. С., Филипов Г. А., К. Ю. Демин и др. (2007) Модифицирование колесной стали азотом. Сталь, 9, 22–25.
6. Макаров Э. Л. (1981) Холодные трещины при сварке легированных сталей. Москва, Машиностроение.
7. Гривняк И. (1984) Свариваемость сталей. Москва, Машиностроение.
8. Гайворонский А. А. (2013) Образование холодных трещин при сварке высокопрочной углеродистой стали. Сварка и диагностика, 5, 27–32.
9. Позняков В. Д. (2008) Повышение сопротивляемости замедленному разрушению сварных соединений литых закаливающихся сталей. Автоматическая сварка, 5, 11–17.
10. Мусияченко В. Ф., Жданов С. Л. (1981) Исследование механизма развития холодных трещин методом акустической эмиссии. Трещины в сварных соединениях. Братислава, сс. 130–136.
11. Гайворонский А. А. (2014) Сопротивляемость образованию холодных трещин металла ЗТВ сварного соединения высокопрочных углеродистых сталей. Автоматическая сварка, 2, 3–12.

Реклама в цьому номері: