Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №11 (02) DOI of Article
10.37434/as2020.11.03
2020 №11 (04)

Автоматичне зварювання 2020 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2020, с. 14-19

Якість та експлуатаційні характеристики зварних з’єднань труб із різнотипних поліетиленів

М. О. Ковальчук, М. В. Юрженко, В. Л. Демченко, М. Г. Кораб, Р. В. Колісник
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

На початку будівництва трубопроводів із пластмас використовували так званий поліетилен низького тиску, нині відомий під маркою ПЕ‑63. У подальшому було розроблено нові, більш досконалі види сировини, що являють собою кополімер поліетилену з гексеном. З цих поліетиленів типів ПЕ‑80 та ПЕ‑100, на сьогодні виготовляють майже усі напірні труби. Однак при ремонті та реконструкції трубопроводів з пластмас існує нагальна проблема зʼєднання труб із ПЕ‑63, які експлуатувалися довгий час, новими трубами, виготовленими з поліетиленів марок ПЕ‑80 та ПЕ‑100. В роботі проведено комплексні дослідження теплофізичних властивостей технічних поліетиленів та виявлено суттєві для процесу зварювання відмінності, які мають бути враховані при ремонті полімерних трубопроводів. Проведено експериментальні зварювання зразків труб як з однотипних, так і різнотипних поліетиленів. Проведено морфологічні та механічні дослідження зварних з’єднань поліетиленових труб марок ПЕ‑63, ПЕ‑80 та ПЕ‑100. За результатами досліджень визначено вплив їх теплофізичних властивостей та параметрів процесу зварювання на морфологічну структуру та якість зварних з’єднань різнотипних поліетиленів. Проведено математичне моделювання температурних полів при стиковому зварюванні. Розроблено та створено двозонний нагрівальний інструмент для зварювання нагрітим інструментом встик труб зовнішнім діаметром до 110 мм із різнотипних поліетиленів трубних марок ПЕ‑63 та ПЕ‑80, ПЕ‑100. З метою випробування дослідного зразка двозонного нагрівального інструменту було проведено серію експериментальних робіт, які показали покращення міцністних характеристик отриманих зварних з’єднань. Бібліогр. 8, табл. 4, рис. 10.
Ключові слова: поліетиленова сировина різних типів, поліетиленові труби, зварні з’єднання


Надійшла до редакції 13.10.2020

Список літератури

1. Кимельблат В. И., Волков И. В., Глухов В. В. (2010) Оптимизация технологии контактной сварки встык. Учет свойств полимеров. Полимерные трубы, 2, 28, 32–36.
2. Комаров Г. В. (2015) Состав и свойства полимерных материалов, влияющие на их свариваемость. Полимерные материалы, 9, 44–48.
3. ГОСТ 16338–85. Полиэтилен низкого давления. Технические условия.
4. ГОСТ Р 50838–95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.
5. ДСТУ Б В.2.7–73–98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови.
6. ДСТУ Б В.2.7–151:2008. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови.
7. ДБН В.2.5–41:2009. Газопроводи з поліетиленових труб. Проектування. будівництво.
8. ДСТУ EN12814–2:2018 Випробування зварних з’єднань напівфабрикатів з термопластів. Ч. 2. Випробування на розтяг.

Реклама в цьому номері: