Печать

ЖУРНАЛ Техническая диагностика и неразрушающий контроль

(«Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing» - англ., «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» - рус.)

DOI of Journal
10.15407/tdnk


Міжнародний науково-технічний та виробничий журнал

Публікується 4 рази на рік з 1989 року українською та російською мовами

Головний редактор академік НАН України Леонід Михайлович Лобанов

Засновники:


Видавець:


ISSN 0235-3474

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 4787 від 09.01.2001
Статті подаються українською або англійською мовами у форматі *.doc. Журнал публікує результати досліджень у таких галузях: Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України затвердженого Міністерством освіти і науки України

Журнал представлений:


Назад