Eng
Ukr
Rus

Технічна діагностика та неруйнівний контроль

Триває друк

Технічна діагностика та неруйнівний контрольРедакційна колегія


Леонід Михайлович Лобанов


Головний редактор
академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603876807
https://orcid.org/0000-0001-9296-2335

Недосєка А.Я.


Заступники головного редактора
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603311768
https://orcid.org/0000-0001-9036-1413

Троїцький В.О.


Заступники головного редактора
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 56979937200

Венгринович В.Л.


доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії
Інститут прикладної фізики НАН Білорусі, м. Мінськ, Білорусь
Scopus Author ID: 6701416077
https://orcid.org/0000-0001-5413-802X

Давидов Є.О.


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
https://orcid.org/0000-0003-3470-2329

Драган К.


доктор технічних наук, професор
Технологічний інститут повітряних сил, м. Варшава, Польща
Scopus Author ID: 55143215800
https://orcid.org/0000-0003-1857-227X

Казакевич М.Л.


кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, директор ДП «Колоран»
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, м. Київ
https://orcid.org/0000-0002-8182-6976

Карпаш О.М.


доктор технічних наук, професор
Івано-Франківський нац. техн. університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Scopus Author ID: 6506295717
https://orcid.org/0000-0002-9240-1623

Муравський Л.І.


доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6602083599
https://orcid.org/0000-0001-8839-2819

Назарчук З.Т.


академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор
Фізико-механічний інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6701329693
https://orcid.org/0000-0003-0402-0570

Недосєка С.А.


доктор технічних наук, провідний науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6506986892
https://orcid.org/0000-0002-3239-381X

Прокопенко Г.І.


доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7003534130
https://orcid.org/0000-0002-0240-9155

Протасов А.Г.


кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ
Scopus Author ID: 15136741900
https://orcid.org/0000-0002-2965-3334

Скальський В.Р.


член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6506318919

Стороженко В.О.


доктор технічних наук, професор, науковий керівник
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Scopus Author ID: 56728175800
https://orcid.org/0000-0002-7609-2955

Стрижало В.О.


член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, м. Київ
Scopus Author ID: 7006334733
https://orcid.org/0000-0001-9226-5206

Учанін В.М.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6603388305
https://orcid.org/0000-0001-9664-2101

Фомічов С.К.


доктор технічних наук, професор, декан
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ
Scopus Author ID: 6603841325

Чаусов М.Г.


доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Scopus Author ID: 8869341200
https://orcid.org/0000-0002-6790-6216