Eng
Ukr
Rus

Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchiy Kontrol

Print

Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchiy KontrolEditor-in-Chief

B. E. PATON

Editorial Board

 • A. Ya. Nedoseka (vice-chief ed.),
 • V. A. Troitsky (vice-chief ed.),
 • Z. A. Maidan (exec. secr.),
 • N. P. Aleshin,
 • V. L. Vengrinovich,
 • E. F. Garf,
 • A. A. Gruzd,
 • E. A Davydov,
 • А. Т. Zelnichenko,
 • M. L. Kazakevich,
 • O. M. Karpash,
 • V. V. Klyuev,
 • A. A. Lebedev,
 • L. M. Lobanov,
 • Z. T. Nazarchuk,
 • N. V. Novikov,
 • Yu. N. Posypayko,
 • G. I. Prokopenko,
 • V. A. Storozhenko,
 • V. A. Strizhalo,
 • V. N. Uchanin,
 • S. K. Fomichev,
 • N. G. Chausov,
 • E. V. Shapovalov,
 • V. E. Shcherbinin

Address

11 Bozhenko str., 03680, Kyiv, Ukraine
The E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine,
Tel.: (044) 200-23-90,
Fax: (044) 200-54-84, 200-82-77
E-mail: au.veik.notap@lanruoj
Scientifi c editors N. G. Bely, A. A. Gruzd Editors T. V. Ushtina Electron galley L. N. Gerasimenko, D. I. Sereda
>