Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Технічна діагностика та неруйнівний контрольРедакційна колегія


Лобанов Л.М.

Головний редактор
академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603876807
https://orcid.org/0000-0001-9296-2335

Троїцький В.О.

Заступник головного редактора
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 56979937200

Учанін В.М.

Заступник головного редактора
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6603388305 https://orcid.org/0000-0001-9664-2101

Давидов Є.О.

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
https://orcid.org/0000-0003-3470-2329

Міленін О.С.

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 56470495600
https://orcid.org/0000-0002-9465-7710

Недосєка С.А.

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6506986892
https://orcid.org/0000-0002-3239-381X

Посипайко Ю.М.

провідний інженер
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Романова І.Ю.

(відповід. секретар)
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ;

Драган К.

доктор технічних наук, професор
Технологічний інститут повітряних сил, м. Варшава, Польща
Scopus Author ID: 55143215800
https://orcid.org/0000-0003-1857-227X

Грум Я.

доктор технічних наук, професор
Люблянський університет, м. Любляна, Словенія
Scopus Author ID: 35582556600
https://orcid.org/0000-0003-3190-614X

Казакевич М.Л.

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, директор ДП «Колоран»
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, м. Київ
Scopus Author ID: 57206668555
https://orcid.org/0000-0002-8182-6976

Карпаш О.М.

доктор технічних наук, професор
Івано-Франківський нац. техн. університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Scopus Author ID: 6506295717
https://orcid.org/0000-0002-9240-1623

Райтер П.М.

доктор технічних наук, професор
Івано-Франківський нац. техн. університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
Scopus Author ID: 56308380000
https://orcid.org/0000-0002-3437-2844

Муравський Л.І.

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6602083599
https://orcid.org/0000-0001-8839-2819

Назарчук З.Т.

академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор
Фізико-механічний інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6701329693
https://orcid.org/0000-0003-0402-0570

Скальський В.Р.

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів
Scopus Author ID: 6506318919
https://orcid.org/0000-0001-5713-872X

Єременко В.С.

доктор технічних наук, доцент
КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ
Scopus Author ID: 36180926400
https://orcid.org/0000-0002-4330-7518

Куц Ю.В.

доктор технічних наук, професор
КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ
Scopus Author ID: 26532936000
https://orcid.org/0000-0002-8493-9474

Протасов А.Г.

кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ
Scopus Author ID: 15136741900
https://orcid.org/0000-0002-2965-3334

Савін А.

доктор технічних наук
Національний інститут досліджень та розробок з технічної фізики, м. Ясси, Румунія
Scopus Author ID: 56248625400
https://orcid.org/0000-0001-9863-3110

Стороженко В.О.

доктор технічних наук, професор, науковий керівник
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
Scopus Author ID: 56728175800
https://orcid.org/0000-0002-7609-2955

Сучков Г.М.

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
>НУ «Харківський політехнічний інститут»
Scopus Author ID: 6701457655
https://orcid.org/0000-0002-1805-0466

Чаусов М.Г.

доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Scopus Author ID: 8869341200
https://orcid.org/0000-0002-6790-6216

Виконавчий директор

– Зельніченко О.Т., кандидат фізико-математичних наук
Міжнародна Асоціація «Зварювання», м. Київ