Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Сучасна електрометалургіяРецензування рукописів статей, що подаються до редакції журналу «Сучасна електрометалургія»

Рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння об`єктивному відбору авторських рукописів для винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення та для видання. Окремо відслідковується рівень відповідності вимогам підготовки статті до видання у науковому журналі. Рецензування рукописів проводиться конфіденційно.
Статті на рецензування направляються редколегією. Для проведення рецензування статей рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.
Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТУ

Рекомендації підготовлено за матеріалом «Рекомендації рецензенту компанії Elsevier» (http://www.openscience.in.ua/code-of-conduct.html).
  1. Переконайтеся, що стаття, на яку необхідно подати рецензію, відповідає вашому досвіду і знанням.
  2. Дотримуйтесь термінів рецензування, зазначених редакцією.
  3. Етика. Якщо у вас є підозри, що стаття є суттєвою копією іншої роботи, повідомте про це редакцію, максимально докладно процитувавши попередню.
  4. Конфіденційність. Не розкривайте інформацію іншим особам. Поводьтеся з рукописами як з конфіденційними документами. Інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, не повинні розголошуватися та використовуватися в цілях отримання власної вигоди. Дані рецензента не передаються автору. Не повідомляйте ваше ім`я в тексті вашої рецензії.
  5. Унікальність. Чи є стаття досить оригінальною та цікавою для публікації? Чи містить елементи наукової новизни? Чи відповідає стандартам, яких дотримується журнал? Чи є досліджувані питання важливими? Чи існують огляди за даною тематикою? Якщо дослідження вже було розглянуто раніше, передайте посилання на такі роботи редакції.
  6. Зверніть увагу на структуру статті. Автори повинні дотримуватися Вимог до оформлення рукописів, пропонованих журналом. Якщо є значні відмінності, вам слід вказати це в рецензії. Відзначте також наступні моменти. Чи відображає назва зміст статті? Чи відображає анотація зміст статті? Чи описує вступ в точності те, чого автор сподівався досягти? Чи чітко позначена досліджувана проблема? Чи інформують читача рисунки, фотографії та таблиці? Чи є вони однаковими за стилем? Чи описано в статті методи досліджень? Результати. Автор повинен словами пояснити, яких відкриттів він досяг в дослідженні. Вони повинні бути зрозуміло згруповані та мати логічну послідовність. Установіть, чи був проведений належний аналіз? Висновки. Чи підтримуються результатами заяви в данному розділі, як результати співвідносяться з більш ранніми дослідженнями? Мова. Якщо стаття є неякісною через наявність в ній граматичних помилок, відзначте це в рецензії. Посилання. Чи достатня кількість та якість літературних джерел, а також чи коректні посилання на них? Чи не були упущені якісь важливі роботи?
  7. Надання рецензії. Автор побачить тільки коментарі, які ви зробили спеціально для нього, редакція може вносити доповнення. Поясніть вашу точку зору так, щоб автори були здатні в повній мірі зрозуміти ваші зауваження. Класифікуйте свою рекомендацію: «не рекомендується до публікації» (поясніть причину); «рекомендується до публікації»; «рекомендується для доопрацювання». Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення того чи іншого рукопису приймає редколегія на основі висновків рецензентів.
Форма оцінки рецензентом статті додається.