Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Труды международных конференций "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ"

Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
Збірник праць Х Міжнародної конференціі 14–18 вересня 2020 р., Одеса, Україна. – Київ: Міжнародна Асоціація «Зварювання», 2021. — 88 с. Електронне видання — http://patonpublishinghouse.com/proceedings/mmw2020.pdf.

У збірнику представлені доповіді X міжнародної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах» (14–18 вересня 2020 р., м. Одеса, Україна), в яких відображені досягнення за останні роки в області математичного моделювання фізичних явищ, що протікають при зварюванні, наплавленні і інших споріднених процесах. Авторами доповідей є відомо вчені і фахівці з України та Великобританії. Для наукових і інженерно-технічних працівників, зайнятих в області зварювання, різання, наплавлення, пайки, нанесення захисних покриттів і інших споріднених процесів.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Девятой межд. конф. / Под редакцией проф. И. В. Кривцуна. – Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2018. – 96 стр. (электронное издание)

В сборнике представлены доклады Девятой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» (10–14 сентября 2018 г., Одесса, Украина), в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные ученые и специалисты. Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Восьмой межд. конф. / Под редакцией проф. И. В. Кривцуна. – Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2016. – 130 стр. (электронное издание)

В сборнике представлены доклады Восьмой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» (19–23 сентября 2016 г., Одесса, Украина), в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные ученые и специалисты из разных стран. Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Седьмой межд. конф. / Под редакцией проф. И. В. Кривцуна. – Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2014. – 132 стр. (электронное издание)

В сборнике представлены доклады Седьмой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные ученые и специалисты. Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Шестой межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2012. – 166 стр. Мягкий переплет, 200х290 мм

Сборник включает 30 докладов Шестой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные специалисты из различных стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Шестой межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2010. – 244 стр. Мягкий переплет, 200х290 мм

В сборнике представлены доклады Пятой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные специалисты из различных стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Четвертой межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2008. – 182 стр. Мягкий переплет, 200х290 мм

В сборнике представлены доклады Четвертой международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах Авторами докладов являются известные специалисты из различных стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытия и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

Computer Technology in Welding and Manufacturing, 16th International Conference and Mathematical Modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes, 3rd International Conference
Proceedings of Joint International Conference / Edited by Prof. W. Lucas and Prof. V.I. Makhnenko
Kiev: International Association «Welding», 328 pp. Soft cover, 200х290 mm.

(2006) The book contains papers presented at the Joint 16th International Conference «Computer Technology in Welding and Manufacturing» & 3rd International Conference «Mathematical Modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes», covering the latest achievements in the field of mathematical modelling and computer technology for welding, cutting, surfacing and other advanced methods of materials processing. Prospects of application of welding technologies are considered. Authors of the papers are the known specialists from many countries all over the world. Kiev: E.O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine, 328 pp.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Второй межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко
13-17 сентября 2004 г., пос. Кацивели, Крым, Украина
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2004. – 258 стр. Мягкий переплет, 200х290 мм

В сборнике представлены доклады Второй международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Авторами докладов являются известные специалисты из различных стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Сб. докл. Межд. конф. / Под редакцией проф. В.И. Махненко
16-20 сентября 2002 г., пос. Кацивели, Крым, Украина
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2002. – 274 стр. Мягкий переплет, 200х290 мм

В сборнике представлены доклады Международной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», в которых отражены достижения за последние годы в области математического моделирования физических явлений, протекающих при сварке, наплавке и других родственных процессах. Рассмотрены также перспективы развития информационных технологий. Одной из характерных особенностей представленных докладов является стремление их авторов получить не только новые научные результаты, но и создать инструмент для практического применения при поиске рациональных технологических решений. В основу таких разработок положено комплексное математическое моделирование связанных друг с другом характерных физических явлений, определяющих качество технологического процесса, в сочетании с соответствующими информационными технологиями, способствующими достоверности полученных результатов и эффективности разработок.
Авторами докладов являются известные специалисты из различных стран мира.
Для научных и инженерно-технических работников, занятых в области сварки, резки, наплавки, пайки, нанесения защитных покрытий и других родственных процессов.

Доступен для скачивания ПДФ файл сборника Больше
Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматичне зварювання №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Технічна діагностика та неруйнівний контроль №2 (2024), Сучасна електрометалургія №2 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo