Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
Збірник праць Х Міжнародної конференціі 14–18 вересня 2020 р., Одеса, Україна. – Київ: Міжнародна Асоціація «Зварювання», 2021. — 88 с. Електронне видання — http://patonpublishinghouse.com/proceedings/mmw2020.pdf.

У збірнику представлені доповіді X міжнародної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах» (14–18 вересня 2020 р., м. Одеса, Україна), в яких відображені досягнення за останні роки в області математичного моделювання фізичних явищ, що протікають при зварюванні, наплавленні і інших споріднених процесах. Авторами доповідей є відомо вчені і фахівці з України та Великобританії. Для наукових і інженерно-технічних працівників, зайнятих в області зварювання, різання, наплавлення, пайки, нанесення захисних покриттів і інших споріднених процесів.

ЗМІСТ
 • Єгорова С.В., Махненко О.В., Саприкіна Г.Ю., Синєок Д.П. Математичні моделі залежності механічних властивостей від хімічного складу сталей для ЕШЗ ...  5
 • Губатюк Р.С., Римар С.В., Прокоф’єв О.С., Костін В.А., Дідковський О.В., Мужиченко О.Ф. Моделювання електромагнітних та теплових полів у процесі індукційного нагріву на малих зразках із наявністю зварного зєднання високоміцних залізничних рейок ... 15
 • Книш В.В., Клочков І.М., Мотруніч С.І., Покляцький А.Г. Вплив нерегулярного циклічного навантаження на опір втомі тонколистових зварних з’єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів ...  20
 • Костеневич О.С., Ren J. Прогнозування залишкових напружень після зварювання дуплексної сталі з урахуванням фазових перетворень ... 25
 • Крівцун І.В.,  Сидорець В.М. , Сибір А.В., Стовпченко Г.П., Полішко Г.О., Медовар Л.Б. Вплив деформації крапель розплавленого металу на їх рух та нагрівання в шарі шлаку при ЕШП ... 31
 • Ланкін Ю.М., Соловйов В.Г., Романова І.Ю. Дослідження зміни питомої електро- провідності біологічних тканин в результаті локального стискання електродами при біполярному зварюванні ... 39
 • Лобанов Л.М., Волков В.С., Махненко О.В., Кандала С.М., Боровик Я.В. Моделирование НДС и несущей способности сварных трансформируемых конструкций в процессе раскрытия и эксплуатации ... 44
 • Махненко О.В., Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Козлітіна С.С., Півторак Н.І., Дзюбак Л.І. Прогнозування кінетики температурних полів і напружено- деформованого стану різнорідних виробів, отримуваних методом пошарового формування ... 48
 • Махненко О.В., Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Півторак Н.І. Чисельний аналіз особливостей граничного стану зварних трубопровідних елементів в умовах ультрамалоциклового навантаження ... 53
 • Махненко О.В., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Кандала С.М., Махненко О.О.,
 • Мочинський О. Математичне моделювання зварювальних деформацій великогабаритних конструкцій ... 59
 • Максимов C.Ю., Берднікова О.М., Прилипко О.О., Алексеєнко Т.О., Половецький Є.В. Вплив зовнішнього електромагнітного поля на параметри та дефекти кристалічної гратки металу зварних з’єднань при зварюванні під водою ... 68
 • Семенов O.П., Крівцун I.В., Лихошва А.В., Глухенький O.І., Бондар O.І. Порівняльний аналіз результатів математичного моделювання процесів тепломасообміну у металі, що зварюється, за допомогою різних програмних засобів ... 74 Міжнародні конференції з математичного моделювання в зварюванні та неруйнівного контролю ... 79
 • іменний покажчик ... 88


Доступен для скачивания ПДФ файл сборника

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

2002, 2004 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018