Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Сучасна електрометалургіяРедакційна колегія


Ахонін С. В.


Головний редактор
член-кореспондент  НАН України
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602279019
https://orcid.org/0000-0002-7746-2946

Березос В. О.


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602279019
https://orcid.org/0000-0002-5026-7366

Гасик М. І.


академік НАН України
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри
Національна металургійна академія України, м. Дніпро
Scopus Author ID: 55832331700

Гречанюк М. І.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603578222
https://orcid.org/0000-0002-2609-6018

Дубодєлов В. І.


академік НАН України
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
ФТІМС НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603527221
https://orcid.org/0000-0002-0513-5145

Зініград М.


доктор хімічних наук, професор, ректор
Університет Аріеля, Ізраїль
Scopus Author ID: 6602136418
https://orcid.org/0000-0001-5824-1462

Івасішин О. М.


академік НАН України
доктор технічних наук, професор,
головний науковий співробітник
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7006601158

Костін В. А.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7006517066
https://orcid.org/0000-0002-2677-4667

Крівцун І.В.

академік НАН України, доктор технічних наук, професор, в.о. директора
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602472637
http://orcid.org/0000-0001-9818-3383

Лобода П. І.


член-кореспондент НАН України
доктор технічних наук, декан інженерно-фізичного факультету
НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
Scopus Author ID: 6701694077
https://orcid.org/0000-0003-2012-1080

Медовар Л. Б.


доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6601975048
https://orcid.org/0000-0003-2077-5965

Младенов Г.


доктор фізико-математичних наук
Інститут електроніки БАН, м. Софія, Болгарія
Scopus Author ID: 55539378700

Овчинников О. В.


доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна
Scopus Author ID: 57192110535
https://orcid.org/0000-0002-5649-1094

Стовпченко Г. П.


доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603338923
https://orcid.org/0000-0002-6555-5715

Тавадзе Г.


академік НАН Грузії
доктор технічних наук, професор, директор
Інститут металургії і матеріалознавства ім. Ф. Тавадзе НАН Грузії, м. Тбілісі
Scopus Author ID: 55134618400

Устінов А. І.


доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7102930399
https://orcid.org/0000-0002-8855-3499

Шаповалов В. О.


член-кореспондент НАН України
доктор технічних наук, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 35987696200
https://orcid.org/0000-0003-1339-3088

Шипицин С. Я.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
ФТІМС НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602903328
>