Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Сучасна електрометалургіяРедакційна колегія


Ахонін С. В.


Головний редактор
академік НАН України
доктор технічних наук, професор, заступник директора
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602279019
https://orcid.org/0000-0002-7746-2946

Березос В. О.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602279019
https://orcid.org/0000-0002-5026-7366

Гречанюк М. І.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603578222
https://orcid.org/0000-0002-2609-6018

Зініград М.


доктор хімічних наук, професор, ректор
Університет Аріеля, Ізраїль
Scopus Author ID: 6602136418
https://orcid.org/0000-0001-5824-1462

Івасішин О. М.


академік НАН України
доктор технічних наук, професор,
головний науковий співробітник
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7006601158

Костін В. А.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7006517066
https://orcid.org/0000-0002-2677-4667

Крівцун І.В.

академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602472637
http://orcid.org/0000-0001-9818-3383

Лобода П. І.


академік НАН України
доктор технічних наук, декан інженерно-фізичного факультету
НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ
Scopus Author ID: 6701694077
https://orcid.org/0000-0003-2012-1080

Медовар Л. Б.


доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6601975048
https://orcid.org/0000-0003-2077-5965

Младенов Г.


доктор фізико-математичних наук
Інститут електроніки БАН, м. Софія, Болгарія
Scopus Author ID: 55539378700

Овчинников О. В.


доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна
Scopus Author ID: 57192110535
https://orcid.org/0000-0002-5649-1094

Стовпченко Г. П.


доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6603338923
https://orcid.org/0000-0002-6555-5715

Устінов А. І.


доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 7102930399
https://orcid.org/0000-0002-8855-3499

Шаповалов В. О.


член-кореспондент НАН України
доктор технічних наук, завідувач відділу
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 35987696200
https://orcid.org/0000-0003-1339-3088

Шипицин С. Я.


доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
ФТІМС НАН України, м. Київ
Scopus Author ID: 6602903328