Eng
Ukr
Rus
Print

2017 №01 (07) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.01.08
2017 №01 (09)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2017 #01
Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing, №1, 2017 pp. 47-53

Determination of damage limits in site welded joints of a regenerator in catalytic cracking unit by UT results

Ye. A. Davydov, V. P. Dyadin


E.O.Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11 Kazimir Malevych str., 03680, Kiev.
E-mail: davydov@paton.kiev.ua
An example of a fairly sophisticated diagnostic testing and volume. The basic features that should look for when conducting the survey. Presents the method TOFD adaptation method for screening and evaluation damaged petrochemical equipment. References 22. Figures 4. Keywords:
 

References


1. Pozdnyakov V.D., Dyadin V.P., Davydov E.A. (2016) Diagnostic examination of damaged regenerator of catalytic cracking unit, in order to determine the repair-reconditioning operations required for operating safety. Tekh. Diagnost. i Nerazrush. Kontrol, 1, 45-49. https://doi.org/10.15407/tdnk2016.01.07
2. DSTU EN 12668-1:2015. Neruynivny kontrol. Kharakteristika i verifikatsiya obladnannya dlya ultrazvukovogo kontrolyu. Chastina 1. Priladi. [in Ukrainian].
3. DSTU EN 12668-2:2015. Neruynivny kontrol. Kharakteristika i verifikatsiya obladnannya dlya ultrazvukovogo kontrolyu. Chastina 2. Peretvoryuvachi. [in Ukrainian].
4. DSTU EN 12668-3:2015. Neruynivny kontrol. Kharakteristika i verifikatsiya obladnannya dlya ultrazvukovogo kontrolyu. Chastina 3. Kombinovane obladnannya. [in Ukrainian].
5. DSTU ISO 10375:2015. Kontrol neruynivny. Ultrazvukovy kontrol. Viznachennya kharakteristik peretvoryuvacha y akustichnogo polya. [in Ukrainian].
6. DSTU EN ISO 11666:2014. Neruynivny kontrol zvarnikh shviv. Ultrazvukovy kontrol. Rivni prymannya. [in Ukrainian].
7. DSTU EN ISO 16810:2016. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Zagalni vimogi. [in Ukrainian].
8. DSTU EN ISO 16811:2015. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Nalashtuvannya chutlivosti i diapazonu rozgortki. [in Ukrainian].
9. DSTU EN ISO 17640:2014. Neruynivny kontrol zvarnikh shviv. Ultrazvukovy kontrol. Sposobi, rivni kontrolyu i otsinyuvannya. [in Ukrainian].
10. DSTU EN 10160:2015. Kontrol ultrazvukovy stalevikh virobiv ploskoyi formi zavtovshki 6 mm abo bilshe (metod vidbittya). [in Ukrainian].
11. DSTU EN ISO 16826:2015. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Viyavlennya nesutsilnostey perpendikulyarnikh do poverkhni. [in Ukrainian].
12. DSTU EN 583-4:2007. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Chastina 4. Kontrolyuvannya nesutsilnostey, perpendikulyarnikh do poverkhni. [in Ukrainian].
13. DSTU EN ISO 16827:2015. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Viznachennya kharakteristik i rozmiriv nesutsilnostey. [in Ukrainian].
14. DSTU EN ISO 23279:2014. Neruynivny kontrol zvarnikh shviv. Ultrazvukovy kontrol. Kharakteristika indikatsiy u zvarnikh shvakh. [in Ukrainian].
15. DSTU EN ISO 10863:2014. Neruynivny kontrol zvarnikh shviv. Ultrazvukovy kontrol. Zastosuvannya difraktsiyno- chasovogo metodu (TOFD). [in Ukrainian].
16. DSTU EN ISO 15626:2014. Neruynivny kontrol zvarnikh shviv. Difraktsiyno-chasovy metod (TOFD). Rivni prymannya. [in Ukrainian].
17. DSTU EN ISO 16828:2015. Neruynivny kontrol. Ultrazvukovy kontrol. Difraktsiyno-chasovy metod dlya viyavlennya ta viznachennya rozmiriv nesutsilnostey. [in Ukrainian].
18. DSTU ENV 583-6:2005. Neruynivny kontrol. Kontrol ultrazvukovy. Chastina 6. Difraktsiyno-chasovy metod dlya viyavlennya i viznachennya rozmiriv nesutsilnostey. [in Ukrainian].
19. DSTU CEN/TS 14751:2008. Zvaryuvannya. Vikoristannya difraktsiyno-chasovogo metodu (TOFD) dlya kontrolyu zvarnikh shviv. [in Ukrainian].
20. Seysmorazvedka. Spravochnik geofizika; pod red. I. I. Gurvicha, V. P. Nomokonova.- M.: Nedra, 1981.- 464 s. [in Russian].
21. Gurvich A. K. (1966) Diagramma napravlennosti naklonnykh iskateley. Defektoskopiya, 6, S3-9[inRussian].
22. Grebennik V. S., Tayts M. Z. (1981) Raschet napravlennosti prizmaticheskogo iskatelya. Defektoskopiya, 1, 87-101.