Eng
Ukr
Rus
Print

2017 №02 (08) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.02.09
2017 №02 (01)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2017 #02
Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing, №2, 2017 pp. 58-62

Non-destructive testing and evaluation of technical state of steel technological pipelines of coal enterprises

E. S. Krylov, V. A. Kulish 
Complex evaluation of technical state by grade system was developed for steel technological pipelines of coal enterprises. The criteria for evaluation are the factors effecting technical state of the pipelines. The KARAT complex of acoustic-emission testing was developed for leakage detection as well as determination of defects of crack type propagating at loading in pipe metal. Branch standard GSTU 101.00174125.002-2003 was developed based on research results. Ref. 10. Tables 2, Figures 2.
 
Keywords: technological pipeline, coal enterprise, non-destructive testing, technical state evaluation, branch standard, acoustic emission
  1. Baklashov I. V., Antonov G. P., Borisov V. N. (1979) Proektirovanie zdaniy i sooruzheniy gornykh predpriyatiy. Moskva, Nedra. [in Russian].
  2. Zakon Ukrainy « Pro truboprovidnyi transport» vid 15.05.1996 № 192/96-VR. [in Ukrainian].
  3. Zakon Ukrainy «Ob ohrane okruzhayuschey prirodnoy sredy» ot 02.12.2010 № 2756-VI. [in Russian].
  4. Zakon Ukrainy «Pro ob’iekty pidvyshchenoi nebezpeky» vid 18.01.2001 № 2245-III. [in Ukrainian].
  5. Hirnychyi Zakon Ukrainy vid 06.10.1999 № 1127-XIV. [in Ukrainian].
  6. Kodeks Ukrainy «O nedrah» ot 22.12.2010 № 2849-VI.
  7. Troitsky V. A. (2009) Vizualny i izmeritelny kontrol detaley mashin, metallokonstruktsy, svarnyh soedineny. Kiev, Feniks. [in Russian].
  8. GSTU101.00174125.002-2003. Pravila obstezhen, otsіnka tekhnіchnogo stanu tekhnologіchnykh truboprovodіv vugіlnykh pіdpryiemstv. Vvedeno 21.12.2003. [in Ukrainian].
  9. Kulish V. A., Krylov E. S., Yatsy A. V. i dr. (2005) Apparatura kontrolya truboprovodov akustiko-emissionnym metodom. «Vplyv ruinivnykh povenei ta zsuvnykh protsesiv na funktsionuvannia mahistralnykh naftoprovodiv, zaliznyts, avtoshliakhiv ta elektromerezh. Ekolohichna bezpeka ta perspektyvy rozvytku truboprovidnoho transportu, inshykh inzhenernykh komunikatsii». Uzhhorod, ss. 43–49. [in Ukrainian].
  10. Krylov E. S., Kulish V. A., Litvinenko L. Ye. (2016) Ensuring serviceability and safe operation of coal processing facility equipment. Tekhnicheskaya diagnostika i nerazrushaushchy kontrol, 1, 53–58. [in Russian].