Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (07) DOI of Article
10.37434/sem2023.04.01
2023 №04 (02)

Сучасна електрометалургія 2023 #04
Сучасна електрометалургія, 2023, #4, 5-9 pages

Утилізація брухту нікелю способом електронно-променевої плавки

С.В. Ахонін1, В.О. Березос1, О.Г. Єрохін2, О.О. Котенко2, М.І. Медведєв3, М.Г. Ляшенко4

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ДП «НПЦ «Титан» ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України». 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 26. Е-mail: titan.paton@gmail.com
3Український державний університет науки і технологій. 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Е-mail: michael.medvedev4747@gmail.com
4ТОВ «ДЗСТ». 52035, с. Горянівське, Дніпропетровська обл., вул. Горянівська, 1. Е-mail: mirdzst@i.ua

Реферат
Проведено дослідно-промислові плавки низькосортного брухту нікелю з метою одержання зливків нікелю маркою не нижче НП2, які в подальшому використовуються для одержання напівфабрикатів у вигляді теплоі холоднодеформованих безшовних труб, в тому числі капілярних, тонкостінних та особливо тонкостінних, кругів, квадратів, шестигранників та ін. Показано, що під час електронно-променевої плавки відбулося значне видалення з брухту нікелю домішкових елементів і якість металу стала відповідати марці нікелю не нижче НП2. З метою подальшого вивчення якості одержаних зливків проведено комплексні дослідницькі роботи з виготовлення напівфабрикатів у вигляді тягнутих м’яких прутків діаметром 40 мм та проволоки діаметром 3 мм. Визначено, що механічні властивості напівфабрикатів із нікелю, отриманого способом ЕПП, повністю відповідають вимогам стандартів. Показано, що ефективним способом одержання зливків нікелю з вторинної сировини є електронно-променева плавка, оскільки дозволяє забезпечити високий рівень якості одержуваного матеріалу, а якість напівфабрикатів за хімічним складом, структурою і механічними властивостями повністю відповідає вимогам стандартів. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова:: електронно-променева плавка, електронно-променева установка, нікель, плавка, зливок, брухт, рафінування

Received 31.10.2023

Список літератури

1. Грицай В.П., Бредихін В.М., Червоний І.Ф. та ін. (2010) Металургія кольорових металів. Підручник. Ч. 5. Металургія кольорових металів. Книга 2. Технологія міді та нікелю. Червоний І.Ф. (ред.). Запоріжжя, ЗДІА .
2. Пожуєв В.І., Іващенко В.І., Червоний І.Ф., Грицай В.П. (2007) Металургія кольорових металів. Підручник. 4.1. Червоний І.Ф. (ред.). Ч. І. Запоріжжя, ЗДІА .
3. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
4. Дмитренко А.Е., Кожевников О.Е., Пелых В.Н. (2003) Применение метода электронно-лучевой плавки для рафинирования никеля. Вопросы атомной науки и техники, 5, 162–166.
5. Ажажа В.М., Зейдлиц М.П., Шевченко С.В., Амоненко В .М. (1973) Влияние химически активных элементов на свойства никеля электронно-лучевой плавки. Известия АН СССР. Металлы, 4, 157–159.
6. Тригуб Н.П., Березос В.А., Корнийчук В.Д., Мосунов Ю .А. (2011) Получение высококачественных слитков-слябов никеля способом электронно-лучевой плавки. Современная электрометаллургия, 2, 16–18.
7. Мовчан Б.А., Тихоновский А.Л., Курапов Ю.А. (1973) Электронно-лучевая плавка и рафинирование металлов и сплавов. Киев, Наукова думка.
8. Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Березос В.А. и др. (2019) Лабораторная электронно-лучевая установка УЭ-208М. Современная электрометаллургия, 3, 15-22.
9. ГОСТ 13083‒77: Прутки из никеля и кремнистого никеля. Технические условия.

Реклама в цьому номері: