Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №05 (04) DOI of Article
10.15407/as2018.05.05
2018 №05 (06)

Автоматичне зварювання 2018 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2018, с. 25-33

Застосування критерію «виток до руйнування» для попередження лавинного руйнування стінки вертикальних зварних резервуарів

А. Ю. Барвінко, Ю. П. Барвінко, А. М. Яшник, В. М. Мірянін


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі розглянуто можливість підвищення працездатності резервуарів для зберігання нафти V = 50 ... 120 тис. м3 шляхом застосування для розрахункових поясів стінки нормалізованої листової сталі 09Г2СЮч-У390 і 09ХГ2СЮч-У440. Експериментально в умовах плоскої деформації на початковому етапі розвитку наскрізної тріщини встановлено зв’язок між довжиною наскрізної втомної тріщини в зварному стиковому з’єднанні досліджуваної сталі і кількістю циклів навантаження ємності. На підставі отриманого зв’язку встановлено, що після утворення в зварному з’єднанні стінки наскрізної тріщини і появи витоку нафти є достатній час і умови для її візуального виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявленого дефекту. Можливість застосування даного способу виявлення наскрізної тріщини є доказом того, що резервуари з розрахунковими поясами з досліджуваної сталі відповідають критеріям витоку до руйнування. Бібліогр. 19, табл. 5, рис. 4.
 
Ключові слова: резервуари зберігання нафти, втомна тріщина, циклічне навантаження, стикове зварне з’єднання, лавинне руйнування, критерій витоку до руйнування

Надійшла до редакції 05.03.2018
Підписано до друку 24.04.2018

Список літератури
 1. ДБН В. 1. 2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
 2. ДБН В. 1. 1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України.
 3. ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів.
 4. API STANDARD 650 (2013) Сварные стальные резервуары для хранения нефтепродуктов.
 5. EN 10025-3:2004 Горячекатаный прокат из конструкционных сталей. Технические условия поставки мелкозернистых конструкционных сталей, пригодных к сварке и подвергнутых нормализации/нормализующей прокатке.
 6. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування.
 7. Черников О. П., Барвинко А. Ю., Васютик А. И. и др. (2014) Современное резервуаростроение в Республике Беларусь. Монтажные и специальные работы в строительстве, 12, 9–13.
 8. (2011) ТУ 14-1-5065-2006, Изменение 1. Прокат толстолистовой из низколегированной стали марок 09Г2СЮч, 09Г2СЮч-У, 09ХГ2СЮч и 09ХГ2СЮч-У.
 9. ТУ 14-1-5065-2006. Прокат толстолистовой из низколегированной стали марок 09Г2СЮч, 09Г2СЮч-У, 09ХГ2СЮч и 09ХГ2СЮч-У.
 10. Егорова С. В., Стеренбоген Ю. А, Юрчишин А. В. и др. (1990) Новая хладостойкая сталь общего назначения с высокой стойкостью против перегрева при сварке. Автоматическая сварка, 2, 52– 61.
 11. Егорова С. В., Юрчишин А. В., Солина Е. Н. и др. (1991) Хладостойкая сталь повышенной прочности 09ХГ2СЮЧ для сварных сосудов высокого давления. Там же, 12, 37–41.
 12. Барвинко А. Ю., Барвинко Ю. П. (2016) О возможности предотвращения лавинных разрушений стенки цилиндрических резервуаров для хранения нефти путем применения листовой стали с повышенным значением ударной вязкости. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 44–49.
 13. Давид Броек. (1980) Основы механики разрушения. Пер. с англ. Москва, Высшая школа.
 14. Bourga R., Moore P., Janin Y., BN. J. (2015) Leak-before-break: Global perspectives and procedures. Review Sharples International. Journal of Pressure Vessels and Piping, 129-130, 43–49.
 15. Труфяков В. И. (1990) Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. Киев, Наукова думка.
 16. Карзов Г. П., Леонов В. П., Тимофеев Б. В. (1982) Сварные сосуды высокого давления. Москва.
 17. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів.
 18. Гиренко В. П., Дядин В. П. (1985) Зависимость между ударной вязкостью и критериями механики разрушения δ, К конструкционных сталей и их сварных соединений. Автоматическая сварка, 9, 13–20.
 19. ДСТУ ЕN 10025-4:2007. Вироби горячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічного оброблення зварюваних дрібнозернистих сталей (EN 10025-4:2004, IDT).