Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №08 (01) DOI of Article
10.15407/as2019.08.02
2019 №08 (03)

Автоматичне зварювання 2019 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2019, с. 16-21

Структура та властивості зносостійких матеріалів системи легування Co–Mo–Cr–Si–B

О.М. Костін, В.О. Мартиненко


Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, просп. Центральний, 3. E-mail: volodymyr.martynenko@nuos.edu.ua

Метою роботи було дослідження структури та властивостей сплаву системи легування Co–Mo–Cr–Si–B стосовно до використання в якості зносостійкого матеріалу для зміцнення контактних поверхонь робочих лопаток судових газотурбінних двигунів. В ході досліджень використовувались методи високотемпературного диференціального термічного аналізу, електронної мікроскопії, мікрорентгеноспектрального, рентгеноструктурного аналізу, виконувались заміри твердості, мікротвердості фазових складових, досліджувалась адгезійна активність дослідних сплавів методом лежачої краплі. Показано, що експериментальні склади мають збалансовану структуру на основі легованого молібденом та хромом твердого розчину кобальту, із зміцненням комплексними силіцидами, боридами та карбідами, мають температуру плавлення нижче температури незворотної деградації жароміцних нікелевих сплавів та мають високу адгезійну активність, що створює сприятливі передумови  до їх використання в судовому газотурбобудуванні. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: жароміцні нікелеві сплави, зносостійкі матеріали, структура, фазовий склад, твердість, температура плавлення, адгезійна активність

Надійшла до редакції 04.06.2019
Підписано до друку 11.07.2019

Перелік літератури

1. Фарафонов Д.П., Мигунов В.П., Алешина Р.Ш. (2016) Исследование трибологических характеристик материалов, применяемых для упрочнения бандажных полок рабочих лопаток турбин ГТД. Авиационные материалы и технологии, S1 (43), 24–30.
2. Костин А.М., Мартыненко В.А., Малый А.Б., Квасницкий В.В. (2017) Адгезионно-активные жаропрочные износостойкие наплавочные материалы КМХ и КМХС. Автоматическая сварка, 1, 68–72.
3. Алтухов А.А., Гаврилов О.В. (2004) Применение жаростойкого материала КБНХЛ-2 для наплавки деталей газовых турбин. Сварщик, 2, 22–23.
4. Фарафонов Д.П., Базылева О.А., Рогалев А.М. (2016) Сплавы для упрочнения бандажных полок рабочих лопатог ГТД. Труды ВИАМ, 9 (45), 53–60.
5. Пейчев Г.И., Замковой В.Е., Андрейченко Н.В. (2009) Сравнительные характеристики износостойких сплавов для упрочнения бандажных полок рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Вестник двигателестроения, 2, 123–125.
6. Сом А.И., Ищенко В.Ю., Малый А.Б. (2004) Плазменно-порошковая наплавка стеллитом фиксаторов труб. Сварщик, 2, 18–19.
7. Костин А.М., Мартиненко В.А., Бутенко А.Ю. (2014) Сравнительная высокотемпературная износостойкость сплава ЧС88УВИ и стеллита Х30Н50Ю5Т2. 3бірник наук. праць НУК. 4(454), сс. 55–59.
8. Дмитриева Г.П. и др. (2015) Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия. Металлофизика и новейшие технологии, 37, 7, 973–986.
9. Черепова Т.С. и др. (2014) Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах. Наука та інновації, 10, 4, 22–31.
10. Yao M.X., Wu J.B.C., Liu R. (2005) Microstructural characteristics and corrosion resistance in molten Zn–Al bath of Co–Mo–Cr–Si alloys. Materials Science and Engineering A, 407, 299–305.