Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №10 (07) DOI of Article
10.15407/as2019.10.01
2019 №10 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2019, с. 13-17

Гібридне лазерно-мікроплазмове зварювання тонколистового титанового сплаву Ti–Al–V

І.В. Крівцун1, В.Ю. Хаскін2, В.М. Коржик1,2, І.М. Клочков1, В.В. Квасницький3, О.А. Бабич1,2, Cai Detao2, Luo Ziyi2, Han Shanguo2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Китайсько-український інститут зварювання ім. Є.O. Патона, Гуанчжоу, КНР
3НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Досліджено процес гібридного лазерно-мікроплазмового зварювання тонколистового (до 3,0 мм) титанового сплаву Ti–Al–V марки ТС4. Визначені рекомендовані технологічні параметри та умови лазерно-мікроплазмового зварювання в середовищі аргону, фізико-механічні властивості зварних з’єднань та встановлено наявність гібридного ефекту. Бібліогр. 5, табл. 3, рис. 7.
Ключові слова: лазерно-мікроплазмове зварювання, титановий сплав Ti–Al–V, погонна енергія, міцність, подовження, гібридний ефект

Подписано в печать 02.10.2019
Надійшла до редакції 01.07.2019

Список літератури

1. Гуревич С.М., Замков В.Н., Блащук В.Е. и др. (1986) Металлургия и технология сварки титана и его сплавов. 2-е изд., доп. и перераб. Киев, Наукова думка.
2. Назаренко О.К., Кайдалов А.А., Ковбасенко С.Н. и др. (1987) Электронно-лучевая сварка. Киев, Наукова думка.
3. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. (1988) Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн. 5. Лазерная сварка металлов. Учеб. пособие для вузов. Григорьянц А.Г. (ред.). Москва, Высшая школа.
4. Кривцун И.В., Шелягин В.Д., Хаскин В.Ю. и др. (2007) Гибридная лазерно-плазменная сварка алюминиевых сплавов. Автоматическая сварка, 5, 49–53.
5. Кривцун И.В., Коржик В.Н., Хаскин В.Ю. и др. (2017) Установка нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки. Сб. докл. Восьмой межд. конф. «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов». Кривцун И.В. (ред.). Киев, Международная Ассоциация «Сварка», 2017, сс. 95–100.