Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2020 №02 (01) DOI of Article
10.37434/as2020.02.02
2020 №02 (03)

Автоматичне зварювання 2020 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2020, с.11-17

Структура та механічні властивості з`єднань псевдо-β титанового сплаву при TIG зварюванні

С.В. Ахонін, В. Ю. Білоус, Р.В. Селін, І.К. Петриченко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Конструкційні псевдо-β титанові сплави викликають великий інтерес при виготовленні складних конструкцій відповідального призначення. До цього класу сплавів відносяться сплави зі структурою, представленою однієї β-фазою після гартування або нормалізації з β-області. Важливим фактором при використанні псевдо-β титанових сплавів в авіаційній та ракетній техніці є його здатність до зварювання. Зварні з`єднання сучасних псевдо-β титанових сплавів за механічними показниками повинні відповідати рівню механічних показників основного металу. У даній роботі досліджувався вплив аргонодугового зварювання, а також подальшої термічної обробки на фазовий склад, структуру та механічні властивості зварних з`єднань псевдо-β титанового сплаву. Було встановлено, що в результаті впливу термічного циклу зварювання в металі шва з`єднань псевдо-β сплаву ВТ19 фіксується переважно β-фаза в кількості 77 %. Застосування присадного дроту ВТ1-00св збільшує кількість дисперсних частинок α-фази і відповідно знижує кількість β-фази в металі шва до 60 %. В результаті впливу відпалу формується рівномірна, однорідна дрібнодисперсна двофазна (α+β)-структура з показниками тимчасового опору розриву зварних з`єднань на рівні σв = 1010 МПа, що перевищує відповідні показники основного металу на 12 %. Бібліогр. 16, табл. 5, рис. 8.
Ключові слова: псевдо-β титанові сплави, TIG зварювання, механічні властивості
 
Надійшла до редакції 07.11.2020
 

Список літератури

1. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС-МАТИ.
2. Хорев А.И. (2012) Создание титанового β-сплава ВТ19 на основе комплексного легирования. Вестник машиностроения, 7, 69–71.
3. Хорев А.И. (2012) Сверхпрочный титановый сплав ВТ19. Технология машиностроения, 6, 2–5.
4. Моисеев В.Н. (1998) Бета-титановые сплавы и перспективы их развития. МиТОМ, 12, 11–14.
5. Хорев А.И. (2002) Титан – это авиация больших скоростей и космонавтика. Технология легких сплавов, 4, 92–97.
6. Cui C., Hu B., Zhao L., Liu, S. (2011) Titanium alloy production technology, market prospects and industry development. Materials&Design, 32, 3, 1684–1691.
7. Блащук В.Е., Шеленков Г.М. (2005) Сварка плавлением титана и его сплавов (Обзор). Автоматическая сварка, 2, 35–42
8. Patel N.S., Patel R.B. (2014) A review on parametric optimization of TIG welding. International Journal of Computational Engineering Research, 4, 1, 27–31.
9. Huang J.L., Warnken N., Gebelin J.C. (2012) On the mechanism of porosity formation during welding of titanium alloys. Acta Materialia, 60, 6-7, 3215–3225.
10. Замков В.Н., Прилуцкий В.П. (2004) Теория и практика TIG-F сварки (A-TIG) (Обзор). Автоматическая сварка, 9, 11–14.
11. Dey H.C., Albert S.K., Bhaduri A.K., Mudali U.K. (2013) Activated flux TIG welding of titanium. Welding in the world, 57, 6, 903–912.
12. Костин К.В., Петунин П.В., Боязитов Р.Б., Кудрявцев И.А. (2016) Влияние комплексного легирования на повышение механических свойств и прочности титановых сплавов. Омский научный вест ник, 4(148), 45–47.
13. Гуревич С.М., Замков В.Н., Прилуцкий В.П. и др. (1974) Сварочный флюс. СССР. А.с. 439363.
14. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Петриченко И.К., Селин Р.В. (2016) Влияние приcадочного металла на структуру и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой. Автоматическая сварка, 1, 42–46.
15. Akhonin, S.V., Belous, V.Y., Berezos, V.A., Selin, R. V. (2018) Effect of TIG welding on the structure and mechanical properties of the pseudo-β-titanium alloy VT19 welded joints. Mat. Sci. Forum, 927, 112-118.
16. Hryhorenko, S.G., Achonin, S.W., Belous, W.J., Selin, R.W. (2016) Heat treatment effect on the structure and properties of electron beam welded joints made of high-alloy titanium. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 60(5), 90-95.

Реклама в цьому номері: