Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (02) DOI of Article
10.37434/as2021.02.03
2021 №02 (04)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 17-21

Нові алгоритми високочастотного зварювання біологічних тканин

Г.С. Маринський1, К.Г. Лопаткіна1, О.В. Чернець1, С.Є. Подпрятов2, В.А. Ткаченко1, І.О. Бєлоусов2, В.А. Васильченко1


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Київська міська клінічна лікарня № 1. 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121. E-mail: KCRZ@ukr.net

Проведені дослідження впливу нових алгоритмів зварювання біологічних тканин на температурні показники процесу в зоні шва та біофізичні і структурні характеристики тканин, що зварюються з використанням удосконаленої системи керування апаратів серії ЕКВЗ-300. Вивчено вплив нових експериментальних алгоритмів високочастотного зварювання біологічних тканин на температурні показники процесу та характеристики тканин різних видів в зоні шва. Бібліогр. 9, рис. 6.
Ключові слова: високочастотне зварювання, біологічні тканини, апарат ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД», алгоритми зварювання, температурні показники процесу, структурні та біофізичні зміни тканин, дослідницький комплекс


Надійшла до редакції 04.12.2020

Список літератури

1. (2009) Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас. Патон Б.Е., Иванова О.Н. (ред.). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, Международная Ассоциация «Сварка».
2. Патон Б.Е., Кривцун И.В., Маринский Г.С. и др. (2013) Сварка, резка и термическая обработка живых тканей. Автоматическая сварка, 10-11, 135–146.
3. Подпрятов С.Є., Гичка С.Г., Подпрятов С.С. та ін. (2012) Структура електрозварного шва, як основа нового розвитку хірургії. Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы. Мат. VII межд. науч.-практ. конф., г. Киев, 30 ноября 2012 г. Маринский Г.С. (ред.). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины.
4. (2018) Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи. Мат. XIII наук.-практ. конф. (Київ, 30 листоп.–1 груд.). Маринський Г.С. (ред.). Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
5. Ничитайло М.Ю., Фурманов Ю.О., Гуцуляк А.І. та ін. (2016) Формування біліодигестивних та міжкишкових анастомозів в умовах жовчного перитоніту з використанням ВЧ електрозварювання в експерименті. Клінічна хірургія, 1, 65–68.
6. Маринский Г.С., Чернец А.В., Ткаченко В.А. и др. (2016) Стендовые исследования высокочастотной электросварки биологических тканей. Автоматическая сварка, 12, 41–45.
7. Маринський Г.С., Подпрятов С.Є., Чернець О.В. та ін. (2018) Дослідження процесів високочастотного зварювання біологічних тканин на спеціалізованому експериментальному комплексі ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи. Мат. ХIII наук.-практ. конф. м. Київ, 30 листоп.–1 груд. 2018 р. Маринський Г.С. (ред.). Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, сс. 63–67.
8. Лопаткіна К.Г., Маринський Г.С., Чернець О.В. та ін. (2015) Дослідний комплекс для експериментальних досліджень ВЧ зварювання тканин різного типу. Сварка и термическая обработка живых тканей.Теория.Практика. Перспективы. Мат. Х Межд. науч.-практ. конф., г. Киев, 27-28 ноября. 2015 р. Маринский Г.С. (ред.). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, сс..40–41.
9. Подпрятов С.С., Маринський Г.С., Чернець О.В. та ін. (2018) Дослідження впливу параметрів подавання імпульсної високочастотної напруги на зміну діелектричної характеристики біологічних тканин у моделі електрозварного міжкишкового анастомозу. Медична інформатика та інженерія, 2, 37–43.

Реклама в цьому номері: