Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.02.05
2021 №02 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 32-37

Розробка порошкових дротів нового покоління для електродугового зварювання в середовищі захисного газу з’єднань низьколегованих сталей з межею міцності 640…940 МПа

В.М. Шлепаков, О.С. Котельчук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто результати досліджень властивостей порошкових дротів з металевим осердям, на основі яких запропоновано підходи до розробки складів порошкових дротів для електродугового зварювання в середовищі захисного газу з’єднань низьколегованих сталей підвищеної й високої міцності. На основі застосування динамічного термічного аналізу порошкових сумішей, що моделюють осердя дротів, одержано інформацію про кінетику процесів, які набувають розвитку при нагріванні й плавленні композицій порошкових дротів, що дозволяє оптимізувати склади осердя. Вироблені рекомендації з вибору й застосуванню порошкових дротів для зварювання низьколегованих високоміцних сталей. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 3.
Ключові слова: електродугове зварювання, порошковий дріт, низьколегована високоміцна сталь


Надійшла до редакції 02.12.2020

Список літератури

1. Karlsson, L., Bhadeshia, H.K.D.H. (2007) Novelyty in Welding Consumables. Australian Welding J., 56, Third Quarter, 44–49.
2. Малышевский В.А., Грищенко Л.В., Барышников А.П. (1999) Сварочные материалы и технология сварки высокопрочных сталей. Вопросы материаловедения, 3, 20, 46–62.
3. Widgery, D.J., Karlsson, J., Murugananth, M., Keehan, E. (2002) Approaches in the development of high strength steel weld metals. Proc. of 2nd Intern. symposium on high strength steel weld metals. Norway, Brussels, Belgium. The European Coal and Steel Community, 1–10.
4. Wang W., Lin S. (2002) Alloying and microstructural management in developing SMAW electrodes for HSLA-100 steel. Welding J., Research Supplement, 81, 132–145.
5. Keehan E., Karlsson L., Andron H.-O. Svensson L.-E. (2006) New developments with C–Mn–Ni high strength steel weld metals properties. Ibid, 85, 211–218.
6. Keehan, E., Karlsson, L., Thuvander, M., Bergquist, E.L. (2007) Microstructural characterization of as deposited and reheated weld metal – high strength steel weld metals. Welding in the World, 51, 44–49.
7. Шлепаков В.Н., Котельчук А.С. (2019) Улучшение качества, технологических и санитарно-гигиенических характеристик процесса дуговой сварки в среде защитного газа. Автоматическая сварка, 6, 33–38. DOI: https://doi. org/10.15407/as2019.06.05
8. Koseko, T., Thewlis, G. (2005) Inclusion in welds. Material Science and Technology, 21, 867–869.
9. Барышников А.П., Грищенко Л.В., Малышевский В.А. и др. (1996) Влияние содержания кислорода на ударную вязкость металла шва, выполненного в среде защитных газов. Прогрессивные материалы и технологии, 2, 221–227.
10. (2005) ДСТУ EN ISO 18276:2015 (EN ISO 18276:2006, IDT; ISO 18276:2006, IDT) Матеріали зварювальні. Дріт порошковий для зварювання високоміцних сталей в захисних газах. Класифікація. ISO 18276:2006 (En) Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high-strength steels – Classification. ISO Office, Switzerland.

Реклама в цьому номері: