Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.03.06
2021 №03 (07)

Автоматичне зварювання 2021 #03
Журнал «Автоматичне зварювання», № 3, 2021, с. 35-39

Вдосконалення технології наплавлення великогабаритних опорних валків станів гарячої прокатки

Л.К. Лещинський, В.М. Матвієнко, В.П. Іванов, К.К.Степнов, Є.І. Возьянов


ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Е-mail: matviyenkovn@gmail.com

Показано, що при наплавленні великогабаритних опорних валків станів гарячої прокатки, виготовлених зі сталі 90ХФ, з обмеженою зварюваністю сталі пов’язана необхідність вибору теплового режиму наплавлення, що забезпечує потрібну працездатність наплавленого шару. Від вибору матеріалів і технології наплавлення зони переходу від основного металу до робочого шару залежить поява провалів твердості і утворення «м’якого прошарку», що призводить до виникнення відколів. Усунення таких провалів залежить від вибору режиму наплавлення кожного з шарів відповідно до складу і розмірів застосовуваних електродів. Показано, що використання для наплавлення електродної стрічки 08кп, 30ХГСА, 25Х5ФМС товщиною 1,0 мм дозволяє одержати плавну (без провалів і сплесків) зміну твердості по висоті багатошарової композиції, що сприяє підвищенню стійкості до відколів при зменшенні висоти наплавленого шару під час експлуатації валка. У процесі промислового освоєння технології наплавлення валків і їх багаторічної експлуатації на стані гарячої прокатки підтверджено високу працездатність наплавлених опорних валків1. Розроблена і реалізована маршрутна схема переміщення наплавлених і нових опорних валків (частка наплавлених валків досягала 30 %) в чорновій групі клітей стану 2000 Череповецького металургійного комбінату дозволила забезпечити напрацювання наплавлених валків, порівнянну по тоннажу прокату з напрацюванням нових валків. Бібліогр. 12, табл. 4, рис. 2.
Ключові слова: опорні валки, сталь 90ХФ, наплавлення, підшар, перехідна зона, склад шарів, твердість, відколи наплавленого шару, стрічковий електрод, режим наплавлення, стан гарячої прокатки, чорнова кліть, маршрут валків, напрацювання наплавлених валків


Надійшла до редакції 02.02.2021

Список літератури

1. Рябцев И.А., Кондратьев И.А., Васильев В.Г. и др. (2010) Исследование структуры и эксплуатационных свойств наплавленного металла для восстановления и упрочнения прокатных валков. Автоматическая сварка, 7, 14–18.
2. Балаклеец И.А., Филиппов В.С., Шебаниц Э.Н. и др. (2012) Современные тенденции в изготовлении и эксплуатации прокатных валков. Металл и литье Украины, 2, 50–54.
3. Гостев К.А. (2008) Современные валки на станах Череповецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов. Металлург, 9, 52–55.
4. Данилов Л.И., Скорохватов Н.Б., Соболев В.Ф. и др. (2004) Увеличение срока службы опорных валков стана 2000 горячей прокатки полос в ОАО «Северсталь». Бюллетень «Черная металлургия», 8, 68–69.
5. Самотугин С.С., Лещинский Л.К., Мазур В.А., Самотугина Ю.С. (2013) Инструментальные материалы. Свойства и упрочнение. Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ».
6. Гулаков С.В., Носовский Б.И. (2005) Наплавка рабочего слоя с регламентированным распределением свойств. Мариуполь, ПГТУ.
7. Лещинский Л.К., Гулаков С.В., Носовский Б.И., Степнов К.К. (1977) Причины разрушений наплавленного рабочего слоя опорных валков. Автоматическая сварка, 3, 19–23.
8. Костин В.А. (2012) Математическое описание углеродного эквивалента как критерия оценки свариваемости сталей. Там же, 8, 12–17.
9. Лещинский Л.К., Самотугин С.С., Пирч И.И., Комар В.И. (1990) Плазменное поверхностное упрочнение. Киев, Техніка.
10. Рябцев И.А., Бабинец А.А., Гордань Г.Н. и др. (2013) Структура многослойных образцов, имитирующих наплавленные инструменты для горячего деформирования металлов. Автоматическая сварка, 9, 43–47.
11. Гайворонский А.А., Позняков В.Д., Маркашова Л.И. и др. (2012) Влияние состава наплавленного металла на структуру и механические свойства восстановленных железнодорожных колес. Там же, 8, 19–24.
12. Лещинский Л.К., Иванов В.П., Маслов А.А. и др. (1997) Электродная лента для наплавки. Патент 2087589 RU, С23С 30/00, В23К 020/227.

Реклама в цьому номері: