Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (07) DOI of Article
10.37434/as2021.03.08
2021 №03 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #03
Журнал «Автоматичне зварювання», № 3, 2021, с. 47-53

Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі ємнісних накопичувачів електричної енергії

О.Є. Коротинський, М.І. Скопюк, І.В. Вертецька


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Запропоновано новий клас високоефективного зварювального обладнання для дугового зварювання, що ґрунтується на широкому використанні ємнісних накопичувачів енергії, в якості яких застосовуються високоємні конденсатори з подвійним електричним шаром. У статті досліджено структури джерел, в основу яких покладені принципи комутаційно-модуляційного перетворення зварювального струму. Детально проаналізовано процедури перетворення сигналів в запропонованих джерелах, грунтованих на методі переносу заряду. Проведено аналіз динамічних характеристик даного типу джерел, а також отримані основні рівняння, що описують різні типи ємнісних перетворювачів зварювального струму. Бібліогр. 13, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: дугове зварювання, ємнісний накопичувач енергії, конденсатор з подвійним електричним шаром, метод переносу заряду, топологічні структури джерел, конвертор понижуючого типу


Надійшла до редакції 12.02.2021

Список літератури

1. Лебедев В.К. (1995) Тенденции развития источников питания для дуговой сварки. Автоматическая сварка, 5, 3–6.
2. Пентегов И.В., Рымар С.В., Жерносеков А.М., Сидорец В.Н. (2012) Электромагнитная совместимость источников питания сварочной дуги. Електротехніка і електромеханіка, 3, 34–38.
3. Борисов Д.А. (2010) Динамические процессы в источнике питания для сварки на переменном токе высокой частоты: автореф. дис. … канд. техн. наук, Саратов.
4. Патон Б.Є., Коротинський О.Є., Скопюк М.І., Драченко М.П. (2009) Гібридний пристрій для перетворення енергії постійного струму на вході в енергію постійного струму на виході. Україна Пат. № 41218, Бюл. № 9.
5. Рудык С.Д., Турчанинов В.Е., Флоренцев С.Н. (1999) Мощный однотактный преобразователь постоянного напряжения с «мягкой» коммутацией силового ключа. Электротехника, 4, 55–58.
6. Рудык С.Д., Турчанинов В.Е., Флоренцев С.Н. (1998) Перспективные источники сварочного тока. Электротехника, 7, 8–13.
7. Бурлака В.В., Гуликов В.В. (2012) Трехфазный инверторный источник питания с непосредственным преобразованием и повышенным коэффициентом мощности. Автоматическая сварка, 7, 44–46.
8. Коротынский А.Е. (2007) Высокоэффективные источники для дуговой сварки на основе индуктивно-емкостных преобразователей: авторефер. дис. … докт. техн. наук, Киев.
9. Лебедев В.К., Коротынский А.Е. (1994) Дуга переменного тока в цепи с последовательно соединенными индуктивностью и емкостью. Автоматическая сварка, 12, 47–48.
10. Милях А.Н., Волков И.В. (1974) Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей. Киев, Наукова думка.
11. Korotynsky A.E. (1999) Peculiarities of operation of high – frequency welding inverters on the basis of an artificial long line. The Paton Welding J., 1, 76–77.
12. Марк Геббиа (2013) Двойственная природа суперконденсаторов. Электронные компоненты, 6, 104–107.
13. Коротынский А. Е., Драченко Н. П., Шапка В. А. (2014) Особенности применения суперконденсаторов в устройствах для импульсных технологий сварки. Автоматическая сварка, 9, 36–40.
14. Коротынский А. Е. (2002) Состояние, тенденции и перспективы развития высокочастотных сварочных преобразователей (Обзор). Автоматическая сварка, 7, 50–62.
15. Патон Б.Е., Дудко Д.А., Коротынский А.Е., Кистерская Л.Д. Автономное устройство для дуговой сварки. Украинa Пат. № 23804 А. Опубл. 31.08.98; Бюл. № 4.
16. Пентегов И.В. (1982) Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии. Киев, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: