Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №05 (09) DOI of Article
10.37434/as2021.05.10
2021 №05 (11)

Автоматичне зварювання 2021 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2021, с. 62-69

Вплив модифікування металу зварних швів високоміцних низьколегованих сталей на їх структуру та властивості

В.А. Костін, В.В. Жуков, О.М. Берднікова, В.В. Головко, О.С. Кушнарьова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У роботі досліджено вплив модифікування дисперсними частинками різних сполук на структуру, неметалеві включення, їх розмір та розподіл, зміну температур фазових перетворень та механічні властивості металу швів зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей. Показано, що використання температури максимальної інтенсивності фазового перетворення дозволило відокремити вплив оксидних, карбідних та сполук, що містять титан, на структуру та механічні властивості металу швів високоміцних низьколегованих сталей. Використання порошків оксидів TiO2, ZrO2, MgO сприяє формуванню дисперсної структури голчастого фериту (від 30 до 90 %), який дозволяє отримати в металі зварних швів сприятливе поєднання високої міцності та ударної в’язкості, особливо при вкрай низьких температурах випробувань (–40...–60 °С). Бібліогр. 11, табл. 5, рис. 9.
Ключові слова: високоміцні низьколеговані сталі, діаграма розпаду аустеніту, фазові перетворення, критичні температури перетворення, автоматичне зварювання, метал шва, модифікування, мікроструктура, механічні властивості


Надійшла до редакції 09.04.2021

Список літератури

1. Григоренко Г.М., Костин В.А., Головко В.В., Жуков В.В. (2016) Влияние наночастиц модификаторов на кинетику превращения в металле сварных швов высокопрочных низколегированных сталей. Доповіді Національної академії наук України, 7, 70–77.
2. (2018) Наука про матеріали, досягнення, перспективи. Лобанов Л.М. (ред.). Київ, Академперіодика, Т.2.
3. Poznyakov, V.D. (2017) Welding technologies for production and repair of metal structures from high-strength steels. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 65–73.
4. Rashid, M.S. (1980) High-strength, low-alloy steels. Science, 208, 862–869.
5. Rees, G.I., Bhadeshia, H.K.D.H. (1994) Thermodynamics of Acicular Ferrite Formation. Materials Science and Technology, 10, 5. 353–358.
6. Yang, J.R., Bhadeshia, H.K.D.H. (1986) Thermodynamics of the acicular ferrite transformation in weld metals. Advances in welding science and technology. Proceedings of an International Conference on Trends in Welding Research, Gatlinburg, Tennessee, USA, May 18–22, 1986. ASM International, Materials Park, Ohio.
7. Костин В.А., Григоренко Г.М., Жуков В.В., Филипчук Т.Н. (2011) Физическое моделирование структурных превращений в металле зоны термического влияния трубных сталей с ферритобейнитной структурой. Зб. наук. праць Національного університету кораблебудування, 3, 36–44.
8. Неймарк В.Е. (1977) Модифицированный стальной слиток. Москва, Металлургия.
9. Головко В.В., Єрмоленко Д.Ю., Степанюк С.М. та ін. (2020) Вплив введення тугоплавких часток до зварювальної ванни на структуру та властивості металу швів. Автоматическая сварка, 8, 9–15. DOI: https://doi.org/10.37434/as2020.08.01
10. Bhadeshia, H.K.D.H. (2001) Bainite in Steels – Transformation, Microstructure and Properties (Second Edition). London, Institute of Materials Communication Ltd.
11. Berdnikova, O., Hryhorenko, G., Holovko V. (2019) Features of Bainite Structure in the Low-Alloy Steel Weld Metal with Dispersed Inoculants Modification, 2019. Sumu, SumDU, pp. 291–294.

Реклама в цьому номері: