Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №09 (07) DOI of Article
10.37434/as2021.09.08
2021 №09 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2021, с. 55-60

Використання ємнісних накопичувачів енергії для створення високоефективних багатопостових зварювальних систем

О.Є. Коротинський, М.І. Скопюк


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проведено аналіз структур багатопостових джерел для дугового зварювання, виконаних на основі ємнісних накопичувачів енергії. Показана їх перспективність для створення високоефективних зварювально-технологічних систем. Розглянуто структури централізованих систем живлення зварювальних постів, в яких використовується один потужний накопичувач електричної енергії. Більш гнучкою є децентралізована система живлення постів, коли на кожному робочому місці встановлюється власний накопичувач електричної енергії. Її перевага полягає в тому, що можна використовувати стандартний випрямляч типу ВДГМ. Для суднобудування може використовуватися комбінована система живлення, в якій реалізовані позитивні якості обох систем живлення і яка забезпечує високу якість і енергоефективність процесу зварювання. Як приклад використання багатопостових джерел живлення приведена схема, яка побудована на основі методу переносу заряду. Бібліогр. 13, рис. 6.
Ключові слова: імпульсно-дугове зварювання, ємнісний накопичувач енергії, конденсатор з подвійним електричним шаром, метод переносу заряду, багатопостові зварювальні системи, конвертор понижуючого типу


Надійшла до редакції 13.07.2021

Список літератури

1. Бункин П.Я., Донской А.В. (1985) Многопостовые сварочные системы. Ленинград, Судостроение.
2. (1986) Оборудование для дуговой сварки. Справочное пособие. Смирнов В.В. (ред.). Ленинград, Энергоатомиздат.
3. Коротынский А.Е., Махлин Н.М., Полосков С.И. (2009) Высокоэффективные многопостовые сварочные системы с расширенными технологическими возможностями. Сварка и диагностика, 1, 5–8.
4. Коротынский А.Е., Махлин Н.М., Богдановский В.А. (2002) К расчету электронных регуляторов сварочного тока для многопостовых сварочных систем. Автоматическая сварка, 12, 19–27.
5. Андросенко В.И., Сергевнин Б.И. (1989) А.с. СССР № 1473923. Опубл. 23.04.89, бюл. № 15.
6. Андросенко В.И., Сергевнин Б.И. (1986) А.с. СССР № 1276453. В.И. Опубл. 15.12.86, бюл. № 46.
7. Магерль К., Биндер Ю., Штигльбаур В., Артельсмаир Б. (2013) Способ и устройство для преобразования энергии, а также сварочный аппарат. Пат. RU 2495734. Опубл. 20.10.2013, бюл. № 29.
8. Магерль К., Биндер Ю., Штигльбаур В., Артельсмаир Б. (2014) Способ и устройство для преобразования энергии, а также сварочный аппарат. Пат. RU 2507043. Опубл. 20.02.2014, бюл. № 5.
9. Патон Б.Є., Коротинський О.Є., Скопюк М.І. (2017) Спосіб керування багатопостовою системою дугового електричного зварювання з накопичувачем. Пат. UA № 116573. Опубл. 25.05.2017, бюл. № 10.
10. Патон Б.Є., Коротинський О.Є., Скопюк М.І (2019) Спосіб керування багатопостовою системою дугового електричного зварювання з накопичувачем. Пат. UA 119296. Опубл. 275.05.2019, бюл. № 10.
11. Коротинський О.Є., Скопюк М.І., Драченко М.П., Вертецька І.В. (2015) Пристрій для живлення неплавкого зварювального електрода. Пат. UA № 99852. Опубл. 25.06.2015, бюл. № 12.
12. Коротинський О.Є., Скопюк М.І., Драченко М.П., Шапка В.О. (2015) Пристрій для перетворення змінної напруги промислової частоти в змінну напругу довільної частоти. Пат. UA № 103509. Опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.
13. Коротинський О.Є., Скопюк М.И. (2015) Пристрій для конденсаторного точкового зварювання. Пат. UA 9657. Опубл. 10.02.2015, бюл. №3.

Реклама в цьому номері: