Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №10 (02) DOI of Article
10.37434/as2021.10.03
2021 №10 (04)

Автоматичне зварювання 2021 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2021, с. 19-28

Корозійно-механічна стійкість зварних з’єднань сплаву 2219 в умовах, моделюючих експлуатаційні

Л.І. Ниркова1, Т.М. Лабур1, Є.І. Шевцов2, О.П. Назаренко2, А.В. Дорофєєв2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ДП «КБ Південне». 49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, 3

Досліджено корозійну тривкість, включаючи опір проти локальної корозії, зварних з’єднань алюмінієвого сплаву 2219, виконаних однопрохідним зварюванням неплавким електродом вздовж (Д) та поперек (П) прокату, термообробленого до стану Т81. Показано, що стійкість зварних з’єднань сплаву 2219 проти загальної та локальної корозії в амілі та його парах не залежить від напрямку заготовки при зварюванні. Встановлено підвищення показників пластичності та міцності зразків зварних з’єднань після витримування в амілі та парах амілу. Коефіцієнт міцності зварних з’єднань після витримування в амілі у поздовжньому напрямку зростає від 0,65 до 0,67, у поперечному – від 0,64 до 0,66. Після витримування в парах амілу міцностні властивості зварного з’єднання майже не змінюються: коефіцієнт міцності в обох напрямках орієнтації був однаковий та дорівнював 0,64. Руйнування проходило вздовж лінії сплавлення шва з основним металом, де під час термічного циклу зварювання відбувається оплавлення границь зерен та їх потовщення при кристалізації, а також розпад пересиченого твердого розчину міді в алюмінії, який супроводжується виділенням і коагуляцією зміцнюючих фаз. Бібліогр. 23, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: алюмінієвий сплав 2219, зварні з’єднання, термооброблення, корозійна тривкість, механічні властивості, мікроструктура, механічне руйнування при розтягуванні.


Надійшла до редакції 27.08.2021

Список літератури

1. Rao, P.S., Sivadasan, K.G., Balasubramanian, P.K. (1996) Structure-property correlation on AA 2219 aluminium alloy weldments. Bulletin of Materials Science, 19 (3), 549–557.
2. Li, H., Zou, J., Yao, J., Peng, H. (2017) The effect of TIG welding techniques on microstructure, properties and porosity of the welded joint of 2219 aluminum alloy. Journal of Alloys and Compounds, 727, 531–539.
3. Zhang, D., Wang, G., Wu, A. et al. (2019) Study on the inconsistency in mechanical properties of 2219 aluminium alloy TIG-welded joints. Journal of Alloys and Compounds, 777, 1044–1053.
4. Grilli, R., Baker, M.A., Castle, J.E. et al. (2010) Localized corrosion of a 2219 aluminium alloy exposed to a 3.5% NaCl solution. Corrosion Science, 52 (9), 2855–2866.
5. Zhang, D., Wu, A., Zhao, Y. et al. (2021). Effects of the Number of Welding Passes on Microstructure and Properties of 2219-C10S Aluminum Alloy TIG-Welded Joints. Journal of Materials Engineering and Performance, 5, 3537–3546.
6. Wan, Z., Meng, D., Zhao, Y. et al. (2021) Improvement on the tensile properties of 2219-T8 aluminum alloy TIG welding joint with weld geometry optimization. Journal of Manufacturing Processes, 67, 275–285.
7. Niu, L.Q., Li, X.Y., Zhang, L. et al. (2017) Correlation between microstructure and mechanical properties of 2219-T8 aluminum alloy joints by VPTIG welding. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 30 (5) 438–446.
8. Zhang, D.K., Wang, G.Q., Wu, A.P. et al. (2019) Effects of Post-weld Heat Treatment on Microstructure, Mechanical Properties and the Role of Weld Reinforcement in 2219 Aluminum Alloy TIG-Welded Joints. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 32 (6), 684–694.
9. Gupta, R.K., Panda, R., Mukhopadhyay, A.K. et al. (2015) Study of aluminum alloy AA2219 after heat treatment. Metal Science and Heat Treatment, 57 (5), 350–353.
10. Lu, Y., Wang, J., Li, X. et al. (2018) Effects of pre-deformation on the microstructures and corrosion behavior of 2219 aluminum alloys. Materials Science and Engineering: A, 723, 204–211.
11. Chen, S., Li, F., Liu, Q. et al. (2020) Effect of Post-aging Heat Treatment on Strength and Local Corrosion Behavior of Ultrafine-Grained 2219 Al Alloy. Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (5), 3420–3431.
12. Zhang, D., Li, Q., Zhao, Y. et al. (2018) Microstructure and mechanical properties of three-layer TIG-welded 2219 aluminum alloys with dissimilar heat treatments. Ibid, 27 (6), 2938–2948.
13. Zhu, Z.Y., Deng, C.Y., Wang, Y. et al. (2015) Effect of post weld heat treatment on the microstructure and corrosion behavior of AA2219 aluminum alloy joints welded by variable polarity tungsten inert gas welding. Materials & Design (1980–2015), 65, 1075–1082.
14. Peng, X.N., Qu, W.Q., Zhang, G.H. (2009) Influence of Welding Processes on Mechanical Properties of Aluminum Alloy 2219 [J]. Journal of Aeronautical Materials, 2, 57–60
15. Bai, J.Y., Yang, C.L., Lin, S.B. et al. (2016) Mechanical properties of 2219-Al components produced by additive manufacturing with TIG. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 86 (1), 479–485.
16. Rao, S.K., Reddy, G.M., Rao, K.S. et al. (2005) Reasons for superior mechanical and corrosion properties of 2219 aluminum alloy electron beam welds. Materials characterization, 55 (4-5), 345–354.
17. АМS-QQ-А-250/30А. Технічні вимоги. Алюмінієвий сплав 2219. Лист і пластина.
18. ГОСТ 7512-82 Контроль неруйнуючий. З`єднання зварні. Радіографічний метод.
19. ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости..
20. ГОСТ 9.904-82 Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию.
21. ГОСТ 9.021-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию.
22. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение.
23. ГОСТ 9.502-82 (СТ СЭВ 6194-88) Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний (с изменениями № 1, 2).

Реклама в цьому номері: