Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №10 (06) DOI of Article
10.37434/as2021.10.07
2021 №10 (08)

Автоматичне зварювання 2021 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2021, с. 49-53

Використання пластичної деформації для підвищення механічних властивостей електродів контактних машин

О.А. Давиденко1, А.В. Завдовєєв2


1Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України. м. Київ, просп. Науки 46
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Однією з головних функціональних властивостей електрода для контактного зварювання є його стійкість, яка визначається, головним чином, рівнем властивостей міцності матеріалу в інтервалі температур, що розвиваються на його робочій поверхні. У роботі запропоновано схему деформаційно-термічної обробки електродного дисперсійно-твердіючого сплаву системи Cu–Cr–Zr, що базується на застосуванні інтенсивної пластичної деформації в поєднанні зі спеціальною термічною обробкою. Показано, що при обробці сплаву за розробленою схемою у пруткових заготовках реалізується найвищий рівень міцносних властивостей в інтервалі температур до 450 °С. Це дозволяє забезпечити підвищення стійкості електродів при точковому зварюванні на 15 %. Біліогр. 15, табл. 3, рис. 6.
Ключові слова: інтенсивна пластична деформація, хромиста бронза, властивості, електроди контактного зварювання


Надійшла до редакції 30.07.2021

Список літератури

1. Николаев А.К., Розенберг В.М. (1978) Сплавы для электродов контактной сварки. Москва, Металлургия.
2. Rosochowski, A. (2017) Severe Plastic Deformation Technology. Whittles Publishing.
3. Valiev, R.Z., Estrin, Y., Horita, Z. et al. (2016) Producing Bulk Ultrafine-Grained Materials by Severe Plastic Deformation: Ten Years Later. JOM, 68, 1216–1226.
4. Давиденко О.А., Спусканюк В.З., Коваленко І.М. та ін. (2008) Дослідження ефективності комбінованого використання кутової гідроекструзії та традиційних методів обробки тиском. Східно-Європейський журнал передових технологій, 6, 48–51.
5. Spuskanyuk, V., Davydenko, A., Berezina, A. et al. (2010) Effect of combining the equal – channel angular hydroextrusion, direct hydroextrusion and drawing on properties of copper wire. Journal of Materials Processing Technology, 210, 1709–1715.
6. Davydenko, O., Spuskanyuk, V., Varyukhin, V. (2011) Production a High-Strength and High-Conductivity Copper Wire by Using Equal-Channel Angular Hydroextrusion Method. Materials Science Forum, 667-669, 909–913.
7. Vinogradov, A., Ishida, T., Kitagawa, K., Kopylov, V.I. (2005) Effect of strain path on structure and mechanical behavior of ultra-fine grain Cu–Cr alloy produced by equalchannel angular pressing. Acta Mater., 53, 2181–2192.
8. Xu, C.Z., Wang, Q.J., Zheng, M.S. et al. (2007) Microstructure and properties of ultra-fine grain Cu–Cr alloy prepared by equal-channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A., 459, 303–308.
9. Morozova, A., Mishnev, R., Belyakov, A., Kaibyshev, R. (2018) Microstructure and Properties of Fine Grained Cu– Cr–Zr Alloys after Termo-Mechanical Treatments. Reviews on Advanced Materials Science, 54, 1, 56–92.
10. Purcek, G., Yanar, H., Demirtas, M. et al. (2020) Microstructural, mechanical and tribological properties of ultrafine-grained Cu–Cr–Zr alloy processed by high pressure torsion. Journal of Alloys and Compounds, 816, 152–675.
11. Urbańczyk-Gucwa, A., Rodak, K., Płachta, A. et al. (2016) Characteristic Structure of Cu–0.8Cr Alloy Using SPD Deformation by Rolling with Cyclic Movement of Rolls Method. Key Engineering Materials, 682, 3–9.
12. Lipinska, M., Bazarnik. P., Lewandowska, M. (2014) The electrical conductivity of CuCrZr alloy after SPD processing. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 63, 012119
13. Белошенко В.А., Варюхин В.Н., Спусканюк В.З. (2007) Теория и практика гидроэкструзии. Киев, Наукова думка.
14. Сенникова Л.Ф., Давиденко А.А., Спусканюк В.З. и др. (2013) Влияние деформационно-термической обработки на механические и функциональные свойства сплава Cu– Cr–Zr. Вопросы материаловедения, 4, 76, 35–42.
15. Осинцев О.Е., Федоров В.Н. (2004) Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник. Москва, Машиностроение.

Реклама в цьому номері: