Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №01 (07) DOI of Article
10.37434/as2023.01.01
2023 №01 (02)

Автоматичне зварювання 2023 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2023, с. 3-10

Дослідження структури з’єднань рейок марки R260МN при контактно-стиковому зварюванні

В.І. Швець, О.В. Дідковський, І.В. Зяхор, Є.В. Антіпін, Л.М. Капітанчук

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено властивості та особливості мікроструктури з’єднань рейкової сталі марки R260МN з підвищеним вмістом марганцю, отриманих контактно-стиковим зварюванням пульсуючим оплавленням. Показано утворення в з’єднанні мартенсит-аустенітних структур внаслідок неоднорідності розподілу аустенітстабілізуючого марганцю. Кількість і розміри ізольованих мартенсит-аустенітних структур незначна і критично не впливає на результати випробувань з’єднань. Контроль лікваційної неоднорідності марганцю досягається за допомогою удосконалення металургійного процесу. Бібліогр. 11, табл. 1, рис. 10.
Ключові слова: контактно-стикове зварювання, рейки марки R260МN, розподіл твердості, мартенсит-аустенітні структури, лікваційна неднорідність


Надійшла до редакції 27.12.2022

Список літератури

1. Шапошников Н.Г., Конов А.А., Могутнов Б.М. и др. (2004) Условия эффективного воздействия нитридных и карбонитридных фаз на измельчение структуры конструкционных перлитных сталей. Сталь, 7, 84–87.
2. Шипицын С.Я. (2014) Высокоуглеродистые стали с дисперсионным нитридным упрочнением для транспортного и других видов машиностроения. Металл и литье Украины, 9(256), 16–21.
3. Shvets, V.I., Didkovsky, O.V., Antipin, Ye.V. et al. (2022) Features of microstructure of butt joints of hypereutectoid Areal-136HE-X rail steel in flash-butt welding. The Paton Welding J., 3, 34–40. DOI: https://doi.org/10.37434/ tpwj2022.03.04
4. Попов А.А., Попова А.Е. (1961) Изотермические и термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита. Москва, МАШГИЗ.
5. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Didkovsky, O.V., Antipin, Ye.V. et al. (2016) Flash-butt welding of high-strength rails. Mining– Informatics. Automation and Electrical Engineering, 4(528), 40–48.
6. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Didkovsky, O.V., Antipin, Ye.V., Shvets, V.I., Wojtas, P., Kozlowski, A. (2017) Real-time operational control in information management system for flash-butt welding rails. Mining–Informatics. Automation and Electrical Engineering, 1(529), 36–42. DOI: http:// dx.doi.org/10.7494/miag.2017.1.529.35
7. EN 14587-2007 Flash butt welding of rails. Part 1 New R220.
8. Шур Е.А. (2012) Повреждения рельсов. Москва, Интекст.
9. Садовский В.Д., Фокина Е.А. (1986) Остаточный аустенит в закаленной стали. Москва, Наука.
10. Голиков И.Н., Масленков С.Б. (1977) Дендритная ликвация в сталях и сплавах. Москва, Металлургия.
11. Бабаченко О.І., Дьоміна К.Г., Кононенко Г.А. та ін. (2021) Вплив швидкості охолодження безперервнолитої заготовки, що твердне, на параметри дендритної структури вуглецевої сталі з 0,54 % C. Металофіз. новітні технол., 43, 11, 1537–1551 (Україна). DOI: https://10.15407/ mfint.43.11.15377

Реклама в цьому номері: