Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (01) DOI of Article
10.37434/as2023.04.02
2023 №04 (03)

Автоматичне зварювання 2023 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2023, с. 12-16

Вплив модифікаторів різних типів на структуру та властивості наплавленого металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС

І.О. Рябцев1, А.А. Бабінець1, М.О. Пащин1, О.М. Сизоненко2, І.П. Лентюгов1, І.І. Рябцев1, Т.Г. Соломійчук1, А.С. Торпаков2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. 54018, м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 43, а.

В роботі проведено порівняльний аналіз впливу модифікуючих добавок бору або карбідів титану на структуру та властивості металу, наплавленого порошковим електродним дротом ПП-Нп-25Х5ФМС. Показано, що введення добавок того або іншого модифікатора в кількості 0,01 % суттєво впливає на структуру наплавленого металу. При цьому їхній вплив на структуру до певної міри відрізняється. Модифікування бором призводить до суттєвого зменшення розмірів кристалітів, перерозподілу неметалічних включень і підвищення мікротвердості металу. На відміну від цього, введення мікродобавок карбідів титану в зварювальну ванну впливає на кінетику протікання кристалізації металу, завдяки чому відбувається усунення стовпчатості кристалітів і перетворення структури металу на коміркову. Показано, що завдяки зазначеним змінам структури зносостійкість та термостійкість металу, наплавленого із застосуванням обох типів модифікаторів, підвищується. Отримані результати можуть бути використані при виборі перспективних способів підвищення службових властивостей наплавлених деталей, які експлуатуються в умовах інтенсивних термосилових навантажень та зношування при терті метала по металу. Бібліогр. 11, рис. 4.
Ключові слова: дугове наплавлення, модифікування, мікролегування, наплавлений метал, порошковий дріт, зносостійкість, термостійкість, мікроструктура


Надійшла до редакції 28.04.2023

Список літератури

1. Baker, T.N. (2016) Microalloyed steels. Ironmaking & Steelmaking, 43 (4), 264–307. DOI: 10.1179/1743281215Y.0000000063 2. Baker, T.N. (2019) Titanium microalloyed steels. Ibid, 46 (1), 1–55. DOI: https://doi.org/10.1080/03019233.2018.1446496
3. Рябцев І.О., Бабінець А.А. (2021) Вплив модифікування та мікролегування на структуру та властивості наплавленого металу (Огляд). Автоматичне зварювання, 10, 3–11. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.10.01
4. Gladkiy, P.V., Mikaelyan, G.S. (1992) Mikrolegirovanie i modifitsirovanie iznosostoykogo naplavlennogo metalla. Microalloying and modification of wear-resistant weld metal. Sb. Naplavka. Tekhnologii, materialy, oborudovanie. Kiev, IES im. E.O.Patona, 33–36.
5. Степнов К.К., Матвиенко В.Н., Олдаковский А.И. (2011) Модифицирование среднехромистого наплавленного металла. Автоматическая сварка, 8, 12–14.
6. Кривчиков С.Ю. (2012) Модифицирование бором наплавленного металла типа серого чугуна. Там же, 6, 28–31.
7. Максимов С.Ю., Мачуляк В.В., Шеремета А.В., Гончаренко Е.И. (2014) Исследование влияния микролегирования титаном и бором металла шва на его механические свойства при сварке под водой. Там же, 6-7, 79–82.
8. Syzonenko О.М., Prokhorenko S.V., Lypyan E.V. et al. (2020) Pulsed discharge preparation of a modifier of Ti–TiC system and its influence on the structure and properties of the metal. Materials Science, 56 (2), 232–239. DOI: https://doi. org/10.1007/s11003-020-00421-1
9. Бабінець А.А., Рябцев І.О., Лентюгов І.П., Богайчук І.Л. (2022) Вплив мікролегування бором на структуру та властивості наплавленого металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС. Автоматичне зварювання, 6, 3–10. DOI: https://doi.org/10.37434/as2022.06.01
10. Лобанов Л.М., Сизоненко О.М., Рябцев І.О. та ін. (2023) Удосконалення технології виготовлення модифікаторів системи Ti–TiC та дослідження їх впливу на структуру наплавленого металу типу 25Х5ФМС. Там само, 2, 3–9.
11. Рябцев І.О., Книш В.В., Бабінець A.A., Соловей С.О. (2022) Втомна довговічність наплавлених деталей. Монографія. Київ, Інтерсервіс.

Реклама в цьому номері: