Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №07 (03) DOI of Article
10.37434/as2023.07.04
2023 №07 (05)

Автоматичне зварювання 2023 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2023, с. 31-36

Вплив струму фокусування електронного променю на геометрію та мікроструктуру зварних з’єднань алюмінієвого сплаву 2219

М.О. Русиник1, В.М. Нестеренков1, M. Sahul2, І.М. Клочков1

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Technická 4, 160 00 Prague 6, Czech Republic

Досліджено вплив струму фокусування електронно-променевого зварювання на характер формування зварних з’єднань алюмінієвого сплаву 2219. Встановлено, що при збільшенні струму фокусування зростає ширина лицьового шва. А ширина кореня шва залежить від реального положення фокусу електронного пучка відносно гострого фокусу на поверхні металу (639 мА). Виявлена залежність струму фокусування на розподіл міді та алюмінію в металі шва. Збільшення струму фокусування з 629 до 649 мА призвело до збільшення вмісту міді у міждендритних ділянках. Енергодисперсійний рентгенівський аналіз показав, що мікроструктура зварного з’єднання, отриманого при струмі фокусування 629 мА, складається з еквіаксіальних дендритів зі вкрапленими дрібними частками, порами та евтектикою α+θ-Al2Cu, відокремленими в міждендритних областях. Бібліогр. 9, табл. 4, рис. 8.
Ключові слова: електронно-променеве зварювання, складально-зварювальне оснащення, сплав алюмінію, енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія, сегрегація


Надійшла до редакції 25.05.2023

Список літератури

1. Виноградова Н.М., Старостина З.И., Иванова Т.В. (1975) Алюминиевые свариваемые сплавы 1201 и 01381 для работы при низких температурах. Алюминиевые сплавы, 7, 65–71.
2. Heinz, A.; Haszler, A.; Keidel, C. et al. (2000) Recent development in aluminum alloys for aerospace application. Mater. Sci. Eng, 280, 102–107.
3. Скальський В.Р., Андрейків О.Є. (2006) Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії. Львів, Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка.
4. Терновой Е.Г, Бондарев А.А. (2012) Электронно-лучевая сварка алюминиевых сплавов АМг6 и М40. Автомат. сварка, 4, 8–14.
5. Бондарев А.А. (1984) Состояние техники и преимущества процесса электронно-лучевой сварки конструкций из алюминиевых сплавов. Сб. тр. Советско-американского семинара. Сварка алюминиевых сплавов криогенного и общего назначения, 1984, Киев, 10–19.
6. Yang, Z.; He, J. (2021) Numerical investigation on fluid transport phenomena in electron beam welding of aluminum alloy: Effect of the focus position and incident beam angle on the molten pool behavior. Int. J. Therm. Sci. 164, 106914. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.106914
7. Quan, Li, Ai-ping, Wu, Yan-jun,Li, et al. (2017) Segregation in fusion weld of 2219 aluminum alloy and its influence on mechanical properties of weld. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 27 (2), 258–271. DOI: https://doi. org/10.1016/S1003-6326(17)60030-X
8. Ruwei, Geng, Jun, Du, Zhengying, Wei et al. (2020) Multiscale modelling of microstructure, micro-segregation, and local mechanical properties of Al–Cu alloys in wire and arc additive manufacturing. Additive Manufacturing, 36, 101735. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101735
9. Покляцький А.Г., Мотруніч С.І., Клочков І.М., Лабур Т.М. (2021) Деякі переваги зварних з’єднань алюмінієвого сплаву 1201, отриманих тертям з перемішуванням. Автомат. зварювання, 9, 19–23.

Реклама в цьому номері: