Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №07 (05) DOI of Article
10.37434/as2023.07.06
2023 №07 (07)

Автоматичне зварювання 2023 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2023, с. 48-53

Технології виготовлення низьководневих плавлених флюсів

І.О. Гончаров, В.В. Головко, А.П. Пальцевич, А.М. Дученко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено вплив технології виготовлення зварювальних плавлених флюсів на вміст в них водню і характер його термічної десорбції. Із флюсів, виготовлених методом дуплекс-процесу (послідовно працюючих газополуменевої і електродугової печі), водень переважно видаляється при температурах до 600 °С. Встановлено, що вміст дифузійного водню в наплавленому металі при зварюванні під плавленими флюсами, виготовленими методом дуплекс-процесу, приблизно на 30 % нижче у порівнянні із флюсами, виготовленими в газополуменевих печах. Запропоновано використання у складі шихти при виготовленні агломерованих флюсів плавлених напівпродуктів. Бібліогр. 12, табл. 3, рис. 2.
Ключові слова: водень, автоматичне дугове зварювання під плавленими флюсами


Надійшла до редакції 19.06.2023

Список літератури

1. Milos B. Djukic, Gordana M. Bakic, Vera Sijacki Zeravcic et al. (2016) Hydrogen Embrittlement of Industrial Components: Prediction, Prevention, and Models. Corrosion, 72 (7), 943–961.
2. Vigdis Olden, Antonio Alvaro, Odd M. Akselsen (2012) Hydrogen diffusion and hydrogen influenced critical stress intensity in an API X70 pipeline steel welded joint – Experiments and FE simulations. International J. of Hydrogen Energy, 37(15), 11474–11486.
3. Позняков В.Д. (2023) Зварювальні технології для ремонту металевих конструкцій. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
4. Tianli Zhang, Zhuoxin Li, Frank Young et al. (2014) Global Progress on Welding Consumables for HSLA Steel. ISIJ International, 8, 1472–1484.
5. Позняков В.Д. (2017) Технології зварювання для виготовлення і ремонту металевих конструкцій із високоміцних сталей. Вісник Національної академії наук України, 1, 64–72.
6. Походня І.К., Явдощин І.Р., Пальцевич А.П. та ін. (2004) Металургія дугового зварювання. Взаємодія металу з газами. Київ, Наукова думка.
7. Гончаров И.А., Пальцевич А.П., Токарев В.С. (2001) Влияние водорода в низколегированном металле шва на порообразование при сварке под флюсом. Автомат. сварка, 7, 21–23.
8. Подгаецкий В.В., Люборец И.И. (1984) Сварочные флюсы. Киев, Техника.
9. Жданов Л.А., Дученко А.Н., Гончаров И.А. и др. (2012) Термодинамический анализ шлаковых расплавов при изготовлении сварочных плавленых флюсов. Автомат. сварка, 11, 25–30.
10. Залевський А.В., Галинич В.І., Осипов М.Я., Нетяга В.І., Олійник М.М. (2001) Спосіб виготовлення зварювальних плавлених флюсів. Пат. 40008. Бюл. № 6.16.07.2001.
11. Волков В.В., Касаткин Б.С., Михайлов В.Е. (1985) Сопоставление методов определения содержания водорода в сварных швах. Автомат. сварка, 6, 36–38.
12. Гончаров И.А., Пальцевич А.П., Токарев В.С. и др. (2001) О форме существования водорода в сварочных плавленых флюсах. Автомат. сварка, 4, 28–32.

Реклама в цьому номері: