Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №08 (06) DOI of Article
10.37434/as2023.08.07
2023 №08 (08)

Автоматичне зварювання 2023 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2023, с. 47-51

Плазмотрон для плазмово-порошкового наплавлення з двома системами подачі порошку

О.І. Сом

ТОВ фірма «Плазма-Мастер Лтд», 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52, E-mail: info@plasma-master.com

Розроблено нову конструкцію плазмотрону для наплавлення сплавів на основі нікелю, кобальту та заліза. В ній поєднано дві системи подачі порошку в дугу – внутрішню та зовнішню. Таке поєднання розширює технологічні можливості плазмотрону і дозволяє наплавляти магнітні та немагнітні матеріали. Причому, ці системи можна використовувати як окремо одна від одної, так і разом, наприклад, для наплавлення композиційних сплавів з роздільною подачею матричного та армуючого матеріалів порошку. Для підвищення ефективності нагріву порошку при зовнішній подачі в плазмотроні застосовано допоміжний потік стабілізуючого газу, який дозволяє зменшити на 10-15 % втрати порошку та покращити формування наплавляємого валика. Оптимальні витрати стабілізуючого газу 4-5 л/хв. Плазмотрон ефективно працює в діапазоні струмів 50-300 А. Бібліогр. 8, рис. 9.
Ключові слова: плазмово-порошкове наплпвлення, конструкція плазмотрона, системи подачі порошку, ККД нагріву


Надійшла до редакції 28.06.2023

Список літератури

1. Гладкий П.В., Павленко А.В., Зельниченко А.Т. (1989) Математическое моделирование нагрева порошка в дуге при плазменной наплавке. Автоматическая сварка, 11, 17–21, 54.
2. Dilthey, U., Ellermeier. J., Gladkij, P., Pavlenko, A.V. (1993) Kombiniertes Plasma-Pulver-Auftragschweissen. Schweissen und Schneiden, 5, 241–244.
3. Сом А.И. (1999) Новые плазмотроны для плазменно-порошковой наплавки. Автоматическая сварка, 7, 44–48.
4. Сом А.И. (2015) Влияние схемы ввода порошка в дугу на его потери и эффективность процесса плазменно-порошковой наплавки. Автоматическая сварка, 5-6, 26–29.
5. Сом А.И., Галагуз Б.А. (2020) Плазменно-порошковая наплавка композиционных сплавов с раздельной подачей карбидов вольфрама и матричного сплава. Автоматическая сварка, 12, 33–43.
6. Гладкий П.В., Переплетчиков Е.Ф., Рябцев И.А. (2007) Плазменная наплавка. Киев, Экотехнология.
7. Сидоров А.И. (1987) Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. Москва, Машиностроение.
8. Стихин В.А., Пацкевич И.Р. (1967) Определение тепловых характеристик сжатой дуги. Сварочное производство, 9, 26–27.

Реклама в цьому номері: