Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №11 (07) DOI of Article
10.37434/as2023.11.08
2023 №11 (09)

Автоматичне зварювання 2023 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2023, с. 71-75

Відновлювальний ремонт робочих лопаток парової турбіни за допомогою адитивної технології

О.В. Махненко, Г.Ю. Саприкіна, О.М. Савицька, М.С. Ананченко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Ремонт відповідальних елементів конструкції, до яких можна віднести робочі лопатки потужних парових турбін із титанового сплаву, доцільно виконувати за допомогою адитивної технології, що зумовлено високими вимогами до якості виробу, а саме необхідністю забезпечити потрібну мікроструктуру та механічні властивості матеріалу лопатки, а також низький рівень залишкового напружено-деформованого стану і окислення поверхні матеріалу. Застосування методів математичного моделювання на базі комп’ютерних технологій дозволяє зменшити обсяг експериментальних досліджень і забезпечити необхідну якість ремонту, що гарантує певну надійність та роботоздатність лопаток після ремонту. Бібліогр. 7, рис. 7.
Ключові слова: парова турбіна, робоча лопатка, титановий сплав, відновлювальний ремонт, адитивна технологія, електронно-променеве наплавлення, розрахункове прогнозування


Надійшла до редакції 20.10.2023

Список літератури

1. Тороп В.М., Махненко О.В., Сапрыкина Г.Ю., Гопкало Е.Е. (2018) Результаты исследований причин образования трещин в лопатках из титанового сплава паровых турбин типа К-1000-60/3000. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 3–15. DOI: https://doi. org/10.15407/tdnk2018.02.01
2. Kanel, G.I., Razorenov, S.V., Fortov, V.E. (2004) Shok-Wave phenomena and the properties of condensed matter. New-York, Berlin, Heidelberg, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4282-4
3. (2004) СО 153-34.17.462-2003 Контроль методом травления выходных кромок рабочих лопаток из сплава ТС5 после удаления эрозионного износа. Инструкция. Москва, Мин. энергетики РФ, ЦПТИ ОРГРЭС.
4. Білоус В.А., Воєводін В.М., Хороших В.М. та ін. (2016) Створення експериментального обладнання і основних технологічних прийомів отримання кавітаційно-стійких захисних покриттів на робочих поверхнях лопаток парових турбін з титанового сплаву ВТ6 з метою заміщення імпорту аналогічної продукції. Наука та інновації, 12(4), 27–37. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.04.027
5. Makhnenko, O.V., Milenin, A.S., Velikoivanenko, E.A. et al. (2017) Modelling of temperature fields and stress-strain state of small 3D sample in its layer-by-layer forming. The Paton Welding J., 3, 7–14. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2017.03.02
6. Махненко О.В., Ананченко Н.С., Кандала С.М. та ін. (2018) Прогнозування структури і механічних властивостей титанового сплаву ВТ6 при пошаровому формуванні 3D виробів за допомогою адитивної технології електронно-променевого наплавлення. Mechanics and Advanced Technologies, 3(84), 5–14. DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.144127
7. Махненко О.В., Миленин А.С., Великоиваненко Е.А. и др. (2018) Прогнозирование особенностей кинетики термодеформированного состояния компактных образцов различной геометрии при их послойном формировании на оборудовании xBeam 3D Metal Printer. Сб. тр. IX междунар. конф. «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», сс. 68–76.

Реклама в цьому номері: