Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №12 (01) DOI of Article
10.37434/as2023.12.02
2023 №12 (03)

Автоматичне зварювання 2023 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2023, с. 13-17

Структура абразивнотривких матеріалів на основі нікелю та заліза

С.В. Максимова

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

З метою підвищення експлуатаційних характеристик різних виробів використовують зносостійкі матеріали, які містять карбіди вольфраму. В даній роботі наведені узагальнені результати досліджень з отримання зносостійких наплавлених шарів абразивнотривких матеріалів на надтвердий матеріал ВК10 і сталь 30Х. Викладені результати металографічних досліджень, локального мікрорентгеноспектрального аналізу з визначення хімічної неоднорідності, мікроструктури абразивнотривких матеріалів на основі: нікелю TeroCoteR 7888 T (фірми Castolin); заліза Diamax M (фірми Castolin); заліза стрічковий реліт марки АН ЛЗ-11-7 (Україна) в вихідному стані та після наплавлення на основний матеріал. Встановлено хімічний склад окремих фаз, показано, що основна абразивнотривка фаза даних матеріалів – карбід вольфраму характеризується різною морфологією і різними розмірами. Зносостійкий матеріал марки TeroCoteR 7888 T (Ni–Cr–Fe–Si) в вигляді гнучкого дроту складається (до наплавлення) з нікелевого сердечника, який вкритий композитним матеріалом, що містить велику кількість карбідів вольфраму поліедричної форми. Досліджено міжфазну границю основний метал – абразивнотривкий наплавлений матеріал, що формується в процесі нанесення на основний метал і показано, що після наплавлення карбіди вольфраму хаотично розподіляються в нікелевій матриці, утворюють гетерогенний сплав. Бібліогр. 14, табл. 4, рис. 5.
Ключові слова: мікроструктура, карбід вольфраму, наплавлений абразивнотривкий матеріал, надтвердий матеріал ВК10, сталь 30Х


Надійшла до редакції 18.11.2023

Список літератури

1. Тарельник В.Б., Коноплянченко Е.В., Саржанов Б. А., Гапонова О. П. (2020) Оценка гидроабразивной износостойкости конструкционных материалов с функциональными покрытиями, сформированными ресурсосберегающими и экологическими технологиями. Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, 336–340.
2. Bartkowski D., Matysiak W. and Wojtko K. (2018) Stellite-6 surface layers reinforced with hard and refractory WC particles produced on steel for metal forming. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 393 012093. DOI:10.1088/1757–899X/393/1/012093
3. Xie Z., Zhang Ch., Wang R., Li D., Zhang Y., Li G., Lu X. (2021) Microstructure and wear resistance of WC/Co-based coating on copper by plasma cladding. Journal of materials research and technology. 15, 821–833. https://doi. org/10.1016/j.jmrt.2021.08.114
4. Linmin Wu, Xingye Guo and Jing Zhang. (2014). Abrasive Resistant Coatings-A Review. Lubricants. 2, 66–89. DOI:10.3390/lubricants2020066
5. Борисова А.Л., Капорик Н.И., Цымбалистая Т.В., Васильковская М.А. (2019) Диффузионные жаростойкие покрытия для нержавеющей и углеродистой сталей. Автомат. сварка, 10, 28–35.
6. Ющенко К. А., Яровицин А.В., Червяков Н.О. (2017) Влияние энергетических показателей режимов на склонность к образованию трещин при микроплазменной порошковой наплавке никелевого сплава ЖС32. Автомат. сварка, 2, 3–7. https://doi.org/10.15407/as2017.02.01
7. Рябцев І.О., Бабінець А.А., Лентюгов І.П. (2023) Зварювально-технологічні властивості порошкового дроту, шихта якого містить лігатуру з бором. Автомат. зварювання, 9, 17–20. https://doi.org/10.37434/as2023.09.03
8. Ryabtsev I.A., Senchenkov I.K, and Turyk E.V. (2015) Materials, Technologies, Mathematical Modeling, Silesian Publishing House of Polytechnic Institute, Gliwice.
9. Khorunov V.F., Maksymova S.V., Stefaniv B.V. (2010) Manufacture of drill bits for production of dispersed methane in mine working. The Paton Welding J., 6, 41–43.
10. Фрумин Е. И., Пащенко М. А. Жудра А. П. (1977) Ленточный релит для наплавки буровых долот. Сварочное производство. 2, 16–18.
11. Материалы компании Postalloy (США) для наплавки защитных покрытий. [Електронний ресурс] http://www. postle.com. Дата доступу 8.08.2023
12. Materials for brazing and surfacing TeroCoteR. [Electronic resource] http://www.castolin.com.ua. Дата доступу 8.08.2023
13. Кудинова Е. В. (2016) Синтез ультрадисперсных модифицированных слоев на твердых сплавах плазменной обработкой. Дисс. канд. техн. наук.: 05.03.07 – процессы физико-технической обработки. Мариуполь.
14. Maksymova S. V. (2023) Influence of Diffusion Processes on the Structure of Brazed Joints of Titanium Aluminides. Chapter 2 in the book Current Topics and Emerging. I.M.S. BP Internat, 2: 14–29. DOI: 10.9734/bpi/cteims/v2/5554A
15. Максимова С.В., Стефанив Б.В. (2017) Микроструктура и химическая неоднородность защитных покрытий. Сб. трудов международной научной конференции «Материалы для работы в экстремальных условиях», Киев, КПИ, Украина, 163–165.
16. Stefaniv B.V. (2016) Investigation of wear resistance of protective coatings under conditions of hydroabrasive wear. The Paton Welding J., 9, 26–29. DOI: 10.15407/tpwj2016.09.05

Реклама в цьому номері: