Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №12 (07) DOI of Article
10.37434/as2023.12.08
2023 №12 (09)

Автоматичне зварювання 2023 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2023, с. 53-57

Формувачі зварювальних струмів з використанням штучних довгих ліній

О.Є. Коротинський, М.П. Драченко, А.М. Жерносєков, І.В. Вертецька

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто питання використання штучних довгих ліній в обладнанні для дугового зварювання, які дозволяють формувати імпульсні зварювальні струми регульованої форми. Потреба в таких струмах визначається в першу чергу завданнями імпульсних технологій, де форма імпульсу струму навантаження забезпечує необхідний часовий закон вкладення потужності в технологічний обʼєкт. Найбільш характерними прикладами подібних технологій є лазерне імпульсне зварювання, лазерне термозміцнення, лазерна прошивка отворів і т.д. Можливість регулювання в широких межах амплітудно-часових параметрів імпульсів струму навантаження дозволяє визначити і забезпечити в подальшому оптимальні параметри імпульсних електрофізичних процесів з метою підвищення їх якості та продуктивності. Для створення таких енергетичних потоків необхідні спеціальні генератори імпульсних струмів, що описані і запропоновані в статті. Бібліогр. 12, рис. 6.
Ключові слова: формувачі зварювального струму, штучна довга лінія, багатофазний конвертор понижуючого типу, джерело струму чергової дуги


Надійшла до редакції 09.10.2023

Список літератури

1. Анисимова Т.Е., Аккуратов Е.В., Громовенко В.М. и др. (1987) Генератор высоковольтных импульсов с переменной длительностью. Приборы и техника эксперимента, 4, 45–48.
2. Опре В. (2008) Генераторы прямоугольных импульсов тока. Силовая электроника, 1, 56–61.
3. Kazmierkowski, M.P., Krishnan, R., Blaabjerg, F. (2002) Control power electronics. USA, Academic Press.
4. Tihanyi, L. (1995) EMC in Power Electronics. N.Y., IEEE Press.
5. Аллас А.А., Коротков А.Ю., Опре В.М., Федоров А.В. (2001) Зарядное устройство. А.с. 18026 РФ, RU 7 H 02 М 9/04. Опубл. 10.05.2001. Бюл. № 13.
6. Leonard, W. (1996) Control of Electrical Drives. Berlin, Springer.
7. Коротинський О.Є., М.І. Скопюк, І.В. Вертецька (2021) Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі ємнісних накопичувачів електричної енергії. Автоматичне зварювання, 3, 47–52.
8. Громовенко В. М., Опре В. М., Щеголева Н. А. (1997) Зарядные устройства расщепленных емкостных накопителей. Электротехника, 3, 46–48.
9. Korotynsky, A.E. (1999) Peculiarities of operation of high – frequency welding inverters on the basis of an artificial long line. The Paton Welding J., 1, 76–77.
10. Mohan, N., Undeland, T.M., Robins, W.P. (1995) Power electronics: converters, application and design. USA, NYJohn Willey&Sons Inc.
11. Чеботарьов В.І. (2008) Волновые процессы в длинных линях. Монографії. Харьков, Изд. им. В.Н. Каразина.
12. Povh, D., Weinhold, M. (2000) Improvement of Power Quality by Power Electronic Equipment. CIRGE. Paper 13/14/36-06. Paris.

Реклама в цьому номері: