Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №03 (01) DOI of Article
10.37434/sem2023.03.02
2023 №03 (03)

Сучасна електрометалургія 2023 #03
Сучасна електрометалургія, 2023, #3, 9-12 pages

Отримання сталемідного подового електрода для дугових печей постійного струму

Ф.К. Біктагіров, В.О. Шаповалов, О.В. Гнатушенко, А.П. Ігнатов, В.В. Барабаш, Т.І. Грищенко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Розроблено технологію електрошлакового наплавлення міді на сталь для виробів з великими перерізом і товщиною міді. Наплавлення здійснюється з попереднім електрошлаковим підігрівом поверхні сталевої заготовки до температури вище за температуру плавлення міді, але нижче, ніж температура плавлення сталі. Потім формується сталемідний перехідний шар шляхом подачі в шлакову ванну міді у рідкому вигляді або у вигляді твердої дискретної присадки. Після цього наплавляється шар міді необхідної товщини. Для кожної стадії наплавлення розроблено шлаки з різною температурою плавлення. Показано, що при електрошлаковому наплавленні забезпечується міцне зʼєднання з мінімальним проникненням заліза в мідь. Виготовлено біметалічні сталемідні заготовки подових електродів стрижневого типу для 12-тонної ДСП постійного струму з мідною частиною діаметром 320 мм та висотою 450 мм. Бібліогр. 9, рис. 7.
Ключові слова: біметал, сталь–мідь, електрошлакова наплавка, перехідний шар, якість, подовий електрод

Received 10.08.2023

Список літератури

1. Лопухов Г.А. (2004) Подовый электрод дуговой сталеплавильной печи постоянного тока конструкции фирмы «Danieli». Электрометаллургия, 6, 48–51.
2. Gensini G., Pavlicevic M. (1994) Cooled bottom electrode for direct current electric furnace. Danieli & Co Off. Mec. Spa (Italy). Priority data 05.11.1994. Patent US 5651024. H05B 7/06. www.espacenet.com
3. Зайцев В.А., Медовар Л.Б., Тищенко П.И. и др. (2011) Применение ЭШП по двухконтурной схеме для получения сталемедных заготовок анодов дуговых печей постоянного тока. Современная электрометаллургия, 2, 3–7.
4. Зайцев В.А., Медовар Л.Б. (2009) Подовые электроды дуговых печей постоянного тока. Современная электрометаллургия, 2, 3–8.
5. Тищенко П.И., Тимошенко С.Н., Онищенко С.П. (2012) Подовые электроды ДСППТ. Обзор основных технических решений. http://uas.su/articles/steelmaking/2012/00001.php
6. Тищенко П.И., Тищенко А.П., Тимошенко С.Н., Фридман М.А. (2012) Подовый электрод дуговой печи постоянного тока. Металлургическая и горнорудная промышленность, 7, 282–284.
7. Лычко И.И. (1969) Электрошлаковая наплавка меди и ее сплавов на сталь. Киев, УкрНИИНТИ.
8. Лычко И.И. (1978) Электрошлаковая наплавка меди и ее сплавов на сталь в нижнем положении. сб. «Сварка и наплавка тяжелых цветных металлов». Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс. 40–42.
9. Пасічник С.Ю., Пасічник А.Ю., Корицький Г.Г. (2014) Спосіб електрошлакового наплавлення міді і її сплавів на сталь. Україна, Пат. 104262.

Реклама в цьому номері: