Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №08 (07) DOI of Article
10.37434/as2021.08.08
2021 №08 (09)

Автоматичне зварювання 2021 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2021, с. 41-46

Розробка технології виготовлення апаратних затискачів з використанням зварювання вибухом

Л.Д. Добрушин, А.Г. Бризгалін, П.С. Шльонський, Є.Д. Пекар, С.Д. Вєнцев
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В електротехнічній промисловості досить часто застосовується з’єднання мідних і алюмінієвих струмопровідних елементів. Прямий контакт таких елементів без зварювання супроводжується протіканням електрохімічної корозії і підвищенням в результаті цього перехідного опору під час експлуатації. Будь-який вид зварювання даних матеріалів призводить до утворення інтерметалідів типу AlnCum, які можуть вплинути (або не вплинути) на електротехнічні властивості з’єднання. Зварювання вибухом є найбільш ефективним способом отримання мідно-алюмінієвих електричних провідників з підвищеними експлуатаційними властивостями. Необхідність отримання біметалевих мідно-алюмінієвих виробів різних форм за допомогою зварювання вибухом вимагає розробки відповідних технологічних процесів. Бібліогр. 4, табл. 5, рис. 10.
Ключові слова: електричний провідник, електроопір, біметалевий перехідник, композитне з’єднання, зварювання вибухом, мідно-алюмінієвий перехідник


Надійшла до редакції 03.07.2021

Список літератури

1. Рыжов С.Б., Зубченко А.С., Каширский Ю.В., Банюк Г.Ф. (2004) Стали и сплавы энергетического оборудования. Москва, Машиностроение.
2. Лысак В.И., Кузьмин С.В. (2005) Сварка взрывом. Москва, Машиностроение.
3. (2008) Цветные металлы и сплавы. Справочник. Москва, Машиностроение.
4. Коновалов Д.А., Веретенникова И.А. (2018) Исследование механических свойств биметалла, полученного сваркой взрывом, при поэтапной пластической деформации. Письма о материалах, 8, 2, 215–219.

Реклама в цьому номері: