Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №02 (01) DOI of Article
10.37434/as2022.02.02
2022 №02 (03)

Автоматичне зварювання 2022 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2022, с. 11-15

Вплив складу компонентів шихти порошкових стрічок системи легування C–Fe–Cr–Mo на хімічну та структурну неоднорідність наплавленого металу

О.П. Ворончук, О.П. Жудра, Т.В. Кайда, В.О. Кочура, Л.М. Капітанчук, Л.М. Єремєєва


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Загальновідомо, що зносостійкість наплавленого шару в зазначених сплавах залежить від характеристик армуючої фази, її концентрації та якостей сплаву матриці. Методами рентгеноструктурного, металографічного та мікрорентгеноспектрального аналізів металу типу 500Х30М, наплавленого порошковими стрічками, встановлено залежність концентрації, форми, орієнтації, фазових складових та інтегральної твердості карбідів від виду введення в шихту основного карбідоутворюючого елементу – хрому. Встановлено, що максимальна концентрація карбідної фази до 80…90 % в наплавленому шарі досягається при введенні в шихту порошкої стрічки карбіду хрому Cr3C2. В наплавленому металі для всіх зразків в основному присутні складні карбіди системи – (CrFe)7С3. Молібден не утворює окремих карбідних сполук, а є складовою у карбідах типу (Cr2,5Fe4,2Мо0,2)С3. Велика концентрація карбідної складової призводить до вимивання карбідів в зв’язку зі значним зменшенням матричного сплаву. Оптимальна концентрація карбідної фази наплавленого порошковою стрічкою металу типу 500Х30М досягається за рахунок введення в шихту електродного матеріалу карбідоутворюючого елементу – хрому при свіввідношенні 15…25 % карбіду хрому та 75…85 % ферохрому. Бібліогр. 11, табл. 3, рис. 6.
Ключові слова: порошкова стрічка, карбід хрому, ферохром, карбіди, твердість, мікроструктура, матриця, концентрація


Надійшла до редакції 12.11.2021

Список літератури

1. Рябцев И.А., Сенченков И.К., Турык Э.В. (2015) Наплавка. Материалы, технологии, математическое моделирование. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
2. Рябцев И.А. (2005) Высокопроизводительная широкослойная наплавка электродными проволоками и лентами. Автоматическая сварка, 6, 36–41.
3. Походня И.К., Шлепаков В.Н., Максимов С.Ю., Рябцев И.А. (2010) Исследования и разработки ИЭС им. Е.О. Патона в области электродуговой сварки и наплавки порошковой проволокой. Там же, 12, 34–42.
4. Жудра А.П., Ворончук А.П. (2012) Наплавочные порошковые ленты (обзор). Там же, 1, 39–44.
5. Кусков Ю.М., Богайчук И.Л., Черняк Я.П., Евдокимов А.И. (2013) Электрошлаковая наплавка чугунной дробью деталей, изготовленных из высокохромистого чугуна. Там же, 8, 47–49.
6. Кусков Ю.М., Евдокимов А.И. (2014) Электрошлаковая наплавка износостойких легированных чугунов. Упрочняющие технологии и покрытия, 10, 21–24.
7. Лившиц Л.С., Гринберг Н.А., Куркумелли Э.Г. (1969) Основы легирования наплавленного металла. Москва, Машиностроение.
8. Кудинов В.Д., Филимонов Б.В., Шевнов С.А., Нетеса И.В. (1985) Наплавка композиционным сплавом деталей металлургического оборудования. Автоматическая сварка, 5, 48–50.
9. Ворончук А.П. (2009) Влияние концентрации твердых частиц на газоабразивную износостойкость композиционного сплава. Там же, 8, 54–56.
10. Жудра А.П., Ворончук А.П., А.В. Петров, В.О. Кочура (2012) Технология, оборудование и материалы для производства листовых футеровочных элементов. Сварочное производство, 11, 40–43.
11. (1973) Powder Diffraction File Search Manual. Alphabetical Listing Inorganic. Publication SMA-23, USA.

Реклама в цьому номері: