Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №08 (02) DOI of Article
10.37434/as2022.08.03
2022 №08 (04)

Автоматичне зварювання 2022 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2022, с. 20-28

Особливості зварювання комбінованих з`єднань сталей 15Х2М2ФБС (П3) та X10CrMoVNb91 (P91)

В.Ю. Скульський1, М.О. Німко1, А.Р. Гаврик1, І.Г. Осипенко1, О.В. Вавілов2, О.Г. Кантор2, Л.П. Рубашка2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2АТ «Укренергомашини». 61037, м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199. Е-mail: office@ukrenergymachines.com

В рамках актуальної на сьогодні проблеми реконструкції й відновлення устаткування теплових енергоблоків ТЕС/ТЕЦ проведено роботу зі створення основ зварювання корпусних елементів парової турбіни з низьколегованої сталі 15Х2М2ФБС (П3) з патрубками з високохромистої мартенситної сталі X10CrMoVNb91 з 9 % Cr (P91). Наведено результати визначення теплового режиму зварювання таких комбінованих з’єднань для запобігання уповільненому руйнуванню. На основі вивчення впливу різних режимів високого відпуску на ударну в’язкість металу швів і твердість загартованих при зварюванні ділянок зварних з’єднань обрано режими термічної обробки залежно від типу електродного матеріалу. Показано, що результуючі механічні властивості зварних з’єднань відповідають встановленим при виконанні роботи вимогам. Бібліогр. 12, табл. 5, рис. 9.
Ключові слова: сталі теплостійкі, низьколегована сталь, високохромиста мартенситна сталь, комбіновані зварні з’єднання, холодні тріщини, високий відпуск, механічні властивості


Надійшла до редакції 05.02.2022

Список літератури

1. Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку (2016). 12-та Міжнародна науково-практична конференція. Збірка наукових праць. Київ.
2. Тесленко О.І., Горський В.В., Маляренко О.Є. (2020) Аналіз тенденцій та напрямів розвитку теплової енергетики в Україні. The problems of general energy, 1 ,60 38–46.
3. Liratzis, T., Forno, M., Piombino, C. et al. (2010) Acciai martensitici al 9Cr–1Mo–Nb–V: proprietà, soldabilità e controlli. Riv. Ital. Saldatura, 2, Marzo/Aprile, 161–168.
4. Ahmet Shibli (2014) Coal Power Plant Materials and life Assessement. Developments and Applications. Woodhead Publisbing.
5. Козлов Р.А. (1986) Сварка теплоустойчивых сталей. Ленинград, Машиностроение.
6. Sawhill, J.M., Dix, A.W., Sawage, W.F. (1974) Modifild Implant Test for Studying Delayed Cracking. Weld. J., 35, 12, 554–560.
7. Гривняк И. (1984) Свариваемость сталей. Москва, Машиностроение.
8. Skulsky, V.Yu., Strizhius, G.H., Nimko, M.A. et al. (2019) Delayed fracture resistance of welded joints of rotor steel 25Kh2NVFA after welding reheating. The Paton Welding J., 2, 7–12.
9. Brózda, J. (2004) Stale żarowitrymałe nowei generacji, ich spawalność i własności złączny spawanych. Część IV. Stal E911. Biuletyn Institutu Spawalnictwa, 4, 49–54.
10. Технические данные (1993) Werkstoffblatt 435 R. Ausgabe März. Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf.
11. Skulsky, V.Yu., Tsaryuk, A.K., Gavrik, A.R. et al. (2016) Selection of modes of high-temperature tempering of heatresistant steel welded joints made by electrodes thermanit MTS616. The Paton Welding J., 9, 47–50.
12. Мохила П., Фолдынова К. (2014) Влияние послесварочной термической обработки на механические свойства сварных соединений стали Р92, выполненных дуговой сваркой под флюсом. Металловедение и термическая обработка металлов, 4, 36–39.

Реклама в цьому номері: