Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №09 (05) DOI of Article
10.15407/as2018.09.06
2018 №09 (07)

Автоматичне зварювання 2018 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2018, с.35-40

Вплив легуючої шихти та зовнішнього магнітного поля на структуру та властивості наплавленого металу

В. В. Перемитько, В. І. Сухомлин, О. Л. Косинська, А. І. Панфілов
Дніпровський державний технічний університет. 51918, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівельна, 2. E-mail: welding@dstu.dp.ua

Вивчено вплив накладання зовнішнього магнітного поля при дуговому наплавленні по попередньо нанесеній легуючій шихті (вуглецевмісні волокна + SiO2) на твердість і структуру металу, а також на зміну зазначених показників в межах одиничних валиків. Встановлено, що вуглецевмісні волокна, нанесені на поверхню деталей, що наплавляються, викликають при наплавленні локальне збагачення вуглецем рідкої фази, яка при охолодженні розпадається на феритно-карбідну суміш, що призводить до збільшення твердості металу. Додаткове накладання в процесі наплавлення зовнішнього магнітного поля сприяє інтенсивному перемішуванню зварювальної ванни, що призводить до отримання більш однорідної структури і твердості. Отримано аналітичні залежності твердості наплавлених шарів від кількості вуглецевмісних волокон, SiO2 + Fe і індукції магнітного поля. Результати досліджень можуть бути використані при розробці технології виготовлення та відновлення деталей, що експлуатуються в умовах абразивного зношування. Бібліогр. 9, табл. 1, рис. 10.
Ключові слова: дугове наплавлення, вуглецевмісні матеріали, модифікуючі компоненти, зовнішнє магнітне поле, наплавлений метал, твердість, мікроструктура

Надійшла до редакції 02.07.2018
Підписано до друку 20.09.2018

Список літератури
  1. (2002) Восстановление и повышение износостойкости и срока службы деталей машин. Попов В. С. (ред.). Запорожье, ОАО «Мотор Сич».
  2. Перемитько В. В. (2014) Износостойкая дуговая наплавка по слою легирующей шихты. Автоматическая сварка, 8, 56–59.
  3. Кузнецов В. Д., Степанов Д. В. (2015) Износостойкая наплавка с вводом в сварочную ванну нанопорошков. Там же, 5-6, 52–56.
  4. Фрумин И. И. (1961) Автоматическая электродуговая наплавка. Харьков, Металлургиздат.
  5. Рябцев И. А., Сенченков И. К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Екотехнология.
  6. Савуляк В. І., Заболотний С. А., Шенфельд В. Й. (2010) Наплавлення високовуглецевих покриттів з використанням вуглецевих волокон. Проблеми трибології, 1, 66–70.
  7. Размышляев А. Д. (2000) Магнитное управление формированием швов при дуговой сварке. Мариуполь, ПГТУ.
  8. Рижов Р. М., Кузнецов В. Д. (2010) Магнітне керування якістю зварних з’єднань. Київ, Екотехнологія.
  9. Большаков В. И. (2015) Игольчатый феррит. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 9, 10–15.