Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №12 (10) DOI of Article
10.15407/as2018.12.11
2018 №12 (12)

Автоматичне зварювання 2018 #12
«Автоматичне зварювання», № 11-12, 2018, с. 118-125

Магнетоакустичне діагностування водневого пошкодження феромагнетиків

З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський


Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: pminasu@ipm.lviv.ua

Проведено експериментальні дослідження для кількісного встановлення зміни параметрів сигналів магнетопружної акустичної емісії під впливом структурних перетворень та ступеня наводнювання феромагнетних матеріалів. Показано, що застосування явища магнетопружної акустичної емісії може складати основу для створення нових високочутливих неруйнівних технологій виявлення водню, отриманого матеріалом за час тривалого експлуатування конструкцій. Бібліогр. 7, рис. 9.
Ключові слова: неруйнівні технології контролю, металеві конструкції, воденьвмісні середовища, магнетопружна емісія, параметри сигналів, підвищення чутливості

Надійшла до редакції 18.06.2018
Підписано до друку 06.11.2018

Література
  1. Назарчук З. Т., Неклюдов І. М., Скальський В. Р. (2016) Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Київ, Наукова думка.
  2. Назарчук З. Т., Андрейків О. Є., Скальський В. Р. (2013) Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі. Київ, Наукова думка.
  3. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. (2018) Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 375–385.
  4. Горкунов Э. С., Новиков В. Ф., Бахарев М. С., Яценко Т. А. (1997) Пьезомагнитный эффект остаточно намагниченного состояния сталей 45 и 60Г. Новые материалы и технологии в машиностроении: Материалы региональной научно-технической конференции. Тюмень, ТюмГНГУ, сс. 58–59.
  5. Beck W., Bockris J. O’M., McBeen J., Nanis L. (1966) Hydrogen permeation in metals as a function of stress, temperature and dissolved hydrogen concentration. Proceedings of the Royal Society London A, 290, pp. 220–235.
  6. Maccagno T. M., Ikeda–Cameron K., Jack T. et al. (1998) Hydrogen effects in gas transmission pipeline steels. Proceedings of the International Pipeline Conference. New York, NY, ASME International, 1, pp. 479–484.
  7. Maccagno, T.M., Ikeda-Cameron, K., Jack, T. et al. (1998) Hydrogen effects in gas transmission pipeline steels. In: Proc. of the Int. Pipeline Conf. New York, ASME Intern., 1, 479-484.