Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №07 (09) DOI of Article
10.15407/as2019.07.01
2019 №07 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #07
«Автоматичне зварювання», № 7, 2019 г., с.3-8

Дослідження імпульсно-дугових процесів при періодичній зміні вольт-амперних характеристик джерела живлення дуги

Г.О. Цибулькін


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто імпульсно-дугові процеси, які здійснюються шляхом періодичного перемикання вольтамперних характеристик джерела живлення дуги, що мають різну кривизну. При цьому сама комутація зазначених характеристик здійснюється не примусово, а автоматично на основі інформації про поточний стан системи «джерело живлення–дуга». Основна мета – з’ясувати наскільки ефективний зазначений спосіб імпульсно-дугового зварювання плавким електродом в середовищі захисного газу. У статті наводяться результати теоретичних досліджень і комп’ютерного моделювання автоколивальних процесів, що протікають в даній системі. Виведено формулу для попередньої оцінки частоти проходження імпульсів зварювального струму. Варіюючи значенням визначеного параметра, що фігурує в цій формулі, можна задавати бажану частоту проходження вказаних імпульсів. Бібліогр. 9, рис. 7.
Ключові слова: імпульсно-дугове зварювання, плавкий електрод, комутація вольт-амперних характеристик, комп’ютерне моделювання, частота проходження імпульсів зварювального струму

Надійшла до редакції 02.04.2019
Підписано до друку 10.06.2019

Список літератури

1. Воропай Н.М., Илюшенко В.М., Ланкин Ю.Н. (1999) Особенности импульсно-дуговой сварки с синергетическим управлением параметрами режимов (Обзор). Автоматическая сварка, 6, 26–32.
2. Жерносеков А.М., Андреев В.В. (2007) Импульсная дуговая сварка плавящимся электродом (обзор). Там же, 10, 48–52.
3. Крампит Н.Ю., Буракова Е.М., Крампит М.А. (2014) Краткий обзор способов управления процессом дуговой сварки в среде защитных газов. Современные проблемы науки и образования, 1. URL: http://www.science-education.ru/115-12069.
4. Дюргеров Н.Г., Ленивкин В.А. (2015) Технологическая стабильность импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом. Сварочное производство, 4, 14–18.
5. Шейко П.П., Павшук В.М. (1992) Источник питания для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом с плавным регулированием параметров. Автоматическая сварка, 6, 44–46.
6. Jing Nie, Xiao-Feng Meng, Yu Shi. (2011) Study on Evaluation Method of Aluminum Alloy Pulse MIG Welding Stability Based on Arc Voltage Probability Density. Signal and Information Processing, 2, 159–164.
7. Mathivanan A., Senthilkumar A., Devakumaran K. (2015) Pulsed current and dual pulse gas metal arc welding of grade AISI. Defense Technology, 11(3), 269–274.
8. Волик Б.Г. (ред.) (1988) Теория управления. Терминология. Вып. 107. Москва, Наука.
9. Цыбулькин Г.А. (2014) Адаптивное управление в дуговой сварке. Киев, Сталь.