Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №12 (02) DOI of Article
10.15407/as2019.12.03
2019 №12 (04)

Автоматичне зварювання 2019 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2019, с.25-32

Особливості дуги з імпульсним саморегулюванням процесу плавлення електрода при ручному дуговому зварюванні

С.Ю. Максимов, В.С. Сидорук, Д.М. Кражановський
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Стаття присвячена проблемі забезпечення стабільності процесу дугового плавлення електрода стосовно технології зварювання або наплавлення. Було запропоновано використати джерело струму, зібране із серійно виготовлених комплектуючих. Особливість запропонованого джерела полягає у тому, що це – джерело пульсуючого струму постійної напруги, яке живиться від побутової однофазної електромережі напругою 220 В. Показано, що процес був однаково стабільний як у разі механізованого зварювання у вуглекислому газі, так і ручного зварювання електродами для постійного струму на режимах, суттєво менших за рекомендовані розробниками електродних матеріалів. Запропонована схема джерела живлення забезпечує можливість варіювати значення струму в широких межах, що дозволить розширити технологічні можливості зварювання, у тому числі по більших зазорах між кромками і у різних просторових положеннях. Бібліогр. 15, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: саморегулювання, процес плавлення електрода, електричні параметри, коливальний характер дуги, перетікання краплі, складене джерело струму, вольт-амперна характеристика, осцилограма, гістограма, розривна довжина дуги
Надійшла до редакції 04.12.2019
Підписано до друку 17.12.2019.
 

Список літератури

1. Pogrebisky, David M. (2016) Welding of Metals: Classification Brief History, development. INSTY PRINTS, Jerusalem.
2. Bruce D, DeRuntz (2003) Assessing the Benefits of Surface Tension Transfer ® Welding to Industry. J. of Industrial Technology, 19, 4, 2–7.
3. Сараев Ю.Н. (1995) Разработка адаптивных импульсных технологических процессов сварки и наплавки. Автореферат дис. … д-ра техн. наук. Москва, ЦНИИТМАШ.
4. Hacke, H., Himmelbauer, K. (2005) The CMT-Process-A Revolution in Welding Technology. IIW Doc. № ХII-1875–05.
5. Zhimihng OU., Yong W., Masao U., Manabu T. (1999) New Concept for the Characteristic of an Arc Welding Power Source (Report II) Trans. JWRI, 28, 1, 26–38.
6. Патон Е.О. (1956) Воспоминания (Держ. вид-во худ. літ-ри). Київ.
7. Paton B.E. (1952) Self – regulation of arc welding using consumable electrode. Avtomaticheskaya Svarka, 1, 38–45.
8. Paton B., Sidoruk V., Maksimov S. (2016) Pulsed self regulation melting of electrode process. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.
9. Патон Б.Є., Кривцун І. В., Сидорук В. С., Максимов С. Ю., Колєснік Г. Ф. (2014) Спосіб дугового зварювання, наплавлення або паяння електродом, що плавиться, та джерело струму для його здійснення. Україна, Пат. 104214.
10. Патон Б.Є., Сидорук В. С., Максимов С. Ю., Клочко Р. І., Кражановський Д. М. (2014) Спосіб електричного дугового зварювання, паяння або переплаву плавким електродом з модуляцією параметрів режиму. Україна, Пат. 106293.
11. Патон Б.Є., Сидорук В. С., Максимов С. Ю., Колєснік Г. Ф., Явдощин І. Р., Марченко А. Ю. (2015) Спосіб ручного дугового зварювання або наплавлення покритими електродами з модуляцією параметрів дуги. Україна, Пат. 110397.
12. Максимов С.Ю., Сидорук В. С., Коротинський О. Є., Колесник Г. Ф., Кражановський Д. М., Захарченко С. А. (2016) Спосіб ручного дугового зварювання або наплавлення модульованим струмом з керуванням параметрами дуги. Україна, Пат. 110556.
13. Патон Б.Є., Максимов С. Ю., Сидорук В. С. (2017) Спосіб електродугового механізованого зварювання у вертикальному та/або похилому положеннях з імпульсним саморегулюванням процесу плавлення електрода. Україна, Пат. 113883.
14. Патон Б.Є., Колесник Г. Ф., Максимов С. Ю., Сидорук В. С., Коротинський О. Є. (2017) Джерело струму для дугового зварювання, наплавлення або паяння плавким електродом. Україна, Пат. 114908.
15. Патон Б.Є., Сидорук В. С., Максимов С. Ю. (2017) Джерело струму для дугового зварювання, наплавлення або паяння віддалених конструкцій. Україна, Пат. 114938.