Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №06 (02) DOI of Article
10.37434/as2020.06.03
2020 №06 (04)

Автоматичне зварювання 2020 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2020, с. 17-22

Структурний стан та втомлювана пошкоджуваність зварних з`єднань паропроводів

В.В. Дмитрик, А.К. Царюк, О.С. Гаращенко, Т.О. Сиренко


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: garashchenko.helena@gmail.com

На даний час ряд енергоблоків ТЕС, після їх напрацювання близько 250000 год. у відносно стаціонарному режимі, перейшли в маневрений режим роботи. Такий перехід зумовив необхідність вивчення пошкоджуваності їх обладнання за механізмом втоми і, в першу чергу, зварних з`єднань паропроводів з теплостійких сталей, що працюють в умовах повзучості. Подальше збільшення пошкоджуваності втомою обумовлює необхідність підвищення вимог до вихідної структури як зварних з`єднань, що виготовляються, так і деталей, що піддаються ремонту з використанням зварювання. Бібліогр. 14, рис. 12.
Ключові слова: пошкоджуваність металу; зварні з`єднання; тріщини втоми; структурний стан; умови повзучості, дислокації

Надійшла до редакції 11.03.2020

Список літератури

1. Dimić, I., Arsić, M., Medjo, B. et al. (2013) Effect of welded joint imperfection on the integrity of pipe elbows subjected to internal pressure. Technical Gazette, 20, 2, 285–290.
2. Lazić, V., Aleksandrović, S., Arsić, D. et al. (2016) The influence of temperature on mechanical properties of the base material and welded joint made of steel S690QL. Metalurgija, 55, 2, 213–216.
3. Katavić, B, Jegdić, B. (2007) Analysis of damages on water boiler shield pipes. Welding and welded structures, 4, 123–130.
4. Хромченко Ф.А. (2002) Ресурс сварных соединений паропроводов. Москва, Машиностроение.
5. Трухний А.Д., Корж Д.Д., Кочетов А.А., Резинских В.Ф. (1986) Исследование малоцикловой усталости сталей 34ХМ1А и ЭИ415 после длительной эксплуатации в паровых турбинах. Теплоэнергетика, 3, 32–35.
6. Дитяшев Б.Д., Попов А.Б. (2007) Комплексный подход к определению остаточного ресурса паропроводов ТЭС. Там же, 2, 21–25.
7. Дмитрик В.В., Баумер В.Н. (2007) Карбидные фазы и повреждаемость сварных соединений при длительной эксплуатации. Металлофизика. Новейшие технологии, 2, 7, 937–947.
8. Глушко А.В., Дмитрик В.В., Сыренко Т.А. (2018) Ползучесть сварных соединений паропроводов. Там же, 40, 5, 683–700.
9. Lazić, V., Arsić, D., Nikolić et al. (2016) Selection and analysis of material for boiler pipes in a steam plant. Procedia Engineering, 149, 216–223. doi:10.1016/j.proeng.2016.06.659.
10. Иванова В.С. (1979) Разрушение металлов. Москва, Машиностроение.
11. (2003) РД 10-577-03. Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы новых элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций. Москва, НПО «Промбезопасность».
12. (1987) МУ 34-70-161-87. Методические указания по металлографическому анализу и обследованию причин повреждения сварных соединений паропроводов из сталей 12Х1МФ и 15Х1М1Ф тепловых электростанций. Москва, ВТИ.
13. Dmitrik,V.V., Glushko ,A.V., Tsaryk, A.K. (2019) Rekrystallization in the metal of welding joints of steam trucks. Problems of atomic science and technology, 5 (123), 49–52.
14. Дмитрик В.В., Сыренко Т.А. (2012) К механизму диффузии хрома и молибдена в металле сварных соединений паропроводов. Автоматическая сварка, 10, С.22–26.

Реклама в цьому номері: