Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №10 (01) DOI of Article
10.37434/as2020.10.02
2020 №10 (03)

Автоматичне зварювання 2020 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2020, с. 8-13

Вплив обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6

Л. М. Лобанов1, М. О. Пащин1, О. Л. Миходуй1, О. В. Черкашин1, О. М. Тімошенко1, І. П. Кондратенко2, Т.Г. Соломійчук1
1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут електродинаміки НАН України. 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56

У теперішній час спостерігається підвищений інтерес до технологій обробки імпульсним електромагнітним полем з метою покращення механічних характеристик металів, сплавів і зварних з’єднань. На базі обробки імпульсним електромагнітним полем можуть бути розроблені ефективні методи оптимізації напружено-деформованого стану виробів із алюмінієвих сплавів з метою подовження їх ресурсу для застосування в авіаракетній, суднобудівній та інших галузях промисловості. Метою роботи є дослідження впливу обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6. Розроблено оригінальну експериментальну методику дослідження кінетики сили електродинамічного тиску при обробці імпульсним електромагнітним полем металевих матеріалів. Показано, що в результаті обробки імпульсним електромагнітним полем на однаковому режимі значення Р зростало при застосуванні екрану, що обумовлено збільшенням активного додаткового об’єму електропровідного середовища. Встановлено, що використання екрану при обробці імпульсним електромагнітним полем сприяє зниженню рівня залишкових зварювальних напружень розтягування та підвищенню точності кільцевих зварних зʼєднань. Бібліогр. 8, табл. 3, рис. 8. Ключові слова: імпульсна електромагнітна обробка, алюмінієвий сплав, кільцеві зварні зʼєднання, напружено-деформований стан, залишкові зварні зʼєднання, додатковий екран


Надійшла до редакції 01.10.2020

Список літератури

1. Lobanov, L. M., Pashchin, M. O., Cherkashyn, O. V. et al. (2019) Prospects for application of electromagnetic fields in welding and related processes. The Paton Welding J., 8, 29–36.
2. Батыгин Ю. В., Лавинский В. И., Хименко Л. Т. (2003) Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. Батыгин Ю. В. (ред.). Харьков, МОСТ–Торнадо.
3. Туренко А. Н., Батыгин Ю. В., Гнатов А. В. (2009) Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Т. 3. Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями. Харьков, ХНАДУ,
4. Стрижало В. А., Новогрудский Л. С., Воробьев Е. В. (2008) Прочность материалов при криогенных температурах с учетом воздействия электромагнитных полей. Киев, ИПП.
5. Lobanov, L. M., Kondratenko, I. P., Pashchin, N. A. et al. (2016) Comparison of infunce of pulsed effects of magnetic and electric fields on stressed state of welded joints of aluminium alloy AMg6. The Paton Welding J., 10, 8–13.
6. Васецкий Ю. М., Дзюба К. К. (2017) Аналитический метод расчета квазистационарного трехмерного электромагнитного поля тока, протекающего по контуру произвольной конфигурации вблизи электропроводного тела. Технічна електродинаміка, 5, 7–17. Doi: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.007
7. Kistler Instrumente AG. Quartz Accelerometer 8042 (Passport).
8. Ращепкін А. П., Кондратенко І. П., Карлов О. М., Крищук Р. С. (2019) Електромагнітне поле індуктора з Ш-подібним осердям для магнітно-імпульсної обробки матеріалів. Технічна електродинаміка, 6, 5–12. Doi: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.005

Реклама в цьому номері: