Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №10 (05) DOI of Article
10.37434/as2020.10.06
2020 №10 (07)

Автоматичне зварювання 2020 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2020, с. 34-37

Розробка нових електродних матеріалів, методів відновлення і захисту тонкостінних деталей обладнання, які експлуатуються в умовах абразивного та газоабразивного зношування

М. М. Студент, А.А. Войтович, Я.Я. Сірак, В.М. Гвоздецький
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: pminasu@ipm.lviv.ua

Широкий спектр деталей та устаткування підприємств хімічної, нафтової, сільськогосподарської, машинобудівної, транспортної, енергетичної та інших галузей промисловості експлуатуються в умовах абразивного зношування. В Україні для захисту від абразивного зношування та відновлення зношених поверхонь наплавленням широко використовують електродугове наплавлення порошковими дротами системи Fe–Cr–B–C. Такі порошкові дроти мають низьку вартість, а наплавлений метал – задовільну зносостійкість. Однак основним недоліком шарів, наплавлених такими порошковими дротами, є дендрити першого та другого порядку з голкоподібною морфологією. Гострі вершини твердої фази виконують роль концентраторів напружень, від яких за удару розпочинається розтріскування наплавленого металу з подальшим його викришуванням. Відомо, що формування округлених зміцнювальних фаз зменшує концентрацію напружень у наплавленому шарі і як наслідок підвищує зносостійкість. В даній роботі запропоновано диспергування структурних складових в наплавленому металі наплавленням за дії на наплавлений метал механічної вібрації, що особливо доцільно застосовувати для виготовлення наплавленням біметалевих зносостійких пластин, а для великогабаритних деталей запропоновано диспергування структурних складових в наплавленому металі модифікуванням шихти порошковими дротами системи Fe–Cr–B–C додаванням до неї порошку алюмінієво-магнієвої лігатури ПАМ-4. Бібліогр. 5, табл. 2, рис. 5
Ключові слова: наплавлення, біметалеві листи, зносостійкість, боридні включення


Надійшла до редакції 28.09.2020

Список літератури

1. Kuskov, Y.М., Zhdanov, V.А., Ryabtsev, І.О. et al. (2020) Methods for Increasing the Corrosion Resistance of Coatings Deposited under a Flux Layer from High-Chromium Powder Wires. Materials Science, 55, 5, 710–715.
2. Student, M., Vojtovych, A., Pokhmurska, H. et al. (2019) Mechanical characteristics and wear resistance of the cladding layers obtained by melting of cored wires with simultaneous vibration of substrate. Strojnicky Casopis, 69, 1, 109–122.
3. Pokhmurs’ka, H.V., Student, M.M., Lanets’, O.S., Voitovych, A.A. (2015) Influence of Vibration in the Course of Surfacing of a Protective Layer on Its Microstructure and ImpactAbrasive Wear. Materials Science, 51, 3, 412–417.
4. Voitovych, A.A., Pokhmurs’ka, H.V., Student, M.M., Student, O.Z. (2016) Microstructure and abrasive-wear resistance of the vibration-deposited metal of core wires of the basic Fe–Cr–B system. Ibid, 52, 3, 365–370.
5. Pokhmurs’ka, H.V., Student, M.M., Dzyubyk, A.R. et al. (2017) Corrosion resistance of the metal vibration deposited from fluxcore wires based on the Fe–Cr–B system. Ibid, 52, 5, 694–699.

Реклама в цьому номері: